Objavljen novi Javni poziv MSP za prijavu na program edukacije za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima

Objavljen novi Javni poziv malim i srednjim preduzećima sa područja Kantona Sarajevo za prijavu na program edukacije o alatima i potrebnim vještinama za...

Više detalja

Objavljen novi Javni poziv MSP za prijavu na program edukacije za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima

Objavljen novi Javni poziv malim i srednjim preduzećima sa područja Kantona Sarajevo za prijavu na program edukacije o alatima i potrebnim vještinama za...

Više detalja

Objavljen novi Javni poziv MSP za prijavu na program edukacije za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima

Objavljen novi Javni poziv malim i srednjim preduzećima sa područja Kantona Sarajevo za prijavu na program edukacije o alatima i potrebnim vještinama za...

Više detalja

Produžen rok za prijavu na Javni poziv MSP za prijavu na program edukacije za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima

Produžen rok za prijavu na Javni poziv malim i srednjim preduzećima sa područja Kantona Sarajevo za prijavu na program edukacije o alatima i potrebnim vje&scaro...

Više detalja

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA za sudjelovanje u pilot aktivnosti INTERREG MED projekta CHEBEC

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA poziva predstavnike kulturne i kreativne industrije (CCI) iz Bosne i Hercegovine da se prijave do 14.12.2018. godi...

Više detalja