Projekti

Svi projekti

Solidarnost i uključivanje građana u prevenciju krize i upravljanje opštinama i regijama u promjenjivoj i dinamičnoj Evropi

 Solidarnost i uključivanje građana u prevenciju krize i upravljanje opštinama i regijama u promjenjivoj i dinamičnoj Evropi

Trajanje

01.02.2018. - 31.01.2020.

Budžet

283.595,35 KM (ukupni), 23.078,79 KM (SERDA)

Opis projekta

Projekat SOLICRIS ima za cilj razvijanje mreže solidarnosti u kriznim vremenima između opština, regionalnih vlasti, organizacija civilnog društva i građana. Na osnovu detaljne diskusije i analize 7 identifikovanih kriznih sektora (prirodnih nesreća, sigurnosti/terorizma, političke krize, ekonomske krize, socijalne krize, zdravstvene krize, međunarodnih kriznih oblika), partneri projekta će razviti akcije i planove  za solidarnost i upravljanje kriznim situacijama.

U okviru projekta će biti implementirano 7 radionica sa međunarodnim učesnicima iz javnog, civilnog i građanskog nivoa koristeći tehniku ​​scenarija za izradu konkretnih kriznih scenarija i planiranje prevencije i upravljanja sa širom međunarodnom solidarnošću. Tema volontiranja i volonterskog uključivanja građana kao ključnog elementa kriznog upravljanja bit će centralno obrađena. Bit će predstavljene i diskutovane dobre prakse za široko uključivanje građana u upravljanju krizama, posebno kroz volontiranje. Na završnoj konferenciji će se diskutovati o rezultatima i rezultatima radionica.

Takođe će biti uspostavljene konkretne veze i potpisani sporazumi o solidarnosti između općina i regiona, civilnog društva u svrhu formalizacije ovog pristupa solidarnosti. SOLICRIS mreža bit će izgrađena na otvorenoj i trajnoj osnovi, tako da mreža može vremenom rasti i također ostati aktivna nakon završetka projekta.

Partneri

Vodeći partner: Land Steiermark, Graz, Austria

Austrija (Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus),

Slovenija (Association of Municipalities and Towns of Slovenia),

Bosna i Hercegovina (Sarajevska regionalna razvojna agencija),

Hrvatska (Varaždinska županija),

Srbija (Stalna konferencija gradova i opština),

Italija (Comunita´ montana della carnia) i

Mađarska (Self-Government Office of Vas County).

Kontakti

Zlatan Saračević (zlatan@serda.ba)