Projekti

Svi projekti

Solidarnost i uključivanje građana u prevenciju krize i upravljanje opštinama i regijama u promjenjivoj i dinamičnoj Evropi

 Solidarnost i uključivanje građana u prevenciju krize i upravljanje opštinama i regijama u promjenjivoj i dinamičnoj Evropi

Trajanje

01.02.2018. - 31.01.2020.

Budžet

283.595,35 KM (ukupni), 23.078,79 KM (SERDA)

Opis projekta

Projekat SOLICRIS ima za cilj razvijanje mreže solidarnosti u kriznim vremenima između opština, regionalnih vlasti, organizacija civilnog društva i građana. Na osnovu detaljne diskusije i analize 7 identifikovanih kriznih sektora (prirodnih nesreća, sigurnosti/terorizma, političke krize, ekonomske krize, socijalne krize, zdravstvene krize, međunarodnih kriznih oblika), partneri projekta će razviti akcije i planove  za solidarnost i upravljanje kriznim situacijama.

U okviru projekta će biti implementirano 7 radionica sa međunarodnim učesnicima iz javnog, civilnog i građanskog nivoa koristeći tehniku ​​scenarija za izradu konkretnih kriznih scenarija i planiranje prevencije i upravljanja sa širom međunarodnom solidarnošću. Tema volontiranja i volonterskog uključivanja građana kao ključnog elementa kriznog upravljanja bit će centralno obrađena. Bit će predstavljene i diskutovane dobre prakse za široko uključivanje građana u upravljanju krizama, posebno kroz volontiranje. Na završnoj konferenciji će se diskutovati o rezultatima i rezultatima radionica.

Takođe će biti uspostavljene konkretne veze i potpisani sporazumi o solidarnosti između općina i regiona, civilnog društva u svrhu formalizacije ovog pristupa solidarnosti. SOLICRIS mreža bit će izgrađena na otvorenoj i trajnoj osnovi, tako da mreža može vremenom rasti i također ostati aktivna nakon završetka projekta.

Partneri

Vodeći partner: Land Steiermark, Graz, Austria

Austrija (Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus),

Slovenija (Association of Municipalities and Towns of Slovenia),

Bosna i Hercegovina (Sarajevska regionalna razvojna agencija),

Hrvatska (Varaždinska županija),

Srbija (Stalna konferencija gradova i opština),

Italija (Comunita´ montana della carnia) i

Mađarska (Self-Government Office of Vas County).

Kontakti

Admir Hasić (admir@serda.ba)

9 događaja  koja su provedena u okviru ovog projekta:

Događaj 1

Sudjelovanje: Događaj je uključio 28 građana, uključujući 15 sudionika iz grada Graz (AT), 2 sudionika iz grada Maribor (SI), 2 sudionika iz grada Varaždin (HR), 2 sudionika iz grada Tolmezzo (IT), 2 sudionika iz grada Sarajevo (BIH),3 sudionika iz grada Šabac (RS), 2 sudionika iz grada Szomabathely (HU).

Mjesto/ Datum: Događaj se održao u Grazu (AT), od 16/02/2018 do 17/02/2018.
Kratki opis: Cilj događaja je bio početak projekta SOLICRIS i sastanak partnera.

Događaj 2

Sudjelovanje: : Događaj je uključio 25 građana, uključujući 17 sudionika iz grada Varaždin (HR), 1 sudionik iz grada Maribor (SI), 2 sudionika iz grada Graz (AT), 2 sudionika iz grada Tolmezzo (IT), 1 sudionik iz grada Sarajevo (BIH),1 sudionik iz grada Šabac (RS), 1 sudionik iz grada Szomabathely (HU).

Mjesto/ Datum: Događaj se odvijao u Varaždinu (HR), od 19/04/2018  do 19/04/2018.

Kratki opis: Cilj događaja je bila diskusija o kriznim scenarijima uzrokovani prirodnim katastrofama.

Događaj 3

Sudjelovanje: Događaj je uključio 26 građana, uključujući 17 sudionika iz grada Graz (AT), 1 sudionik iz grada Maribor (SI), 2 sudionika iz grada Varaždin (HR), 1 sudionik iz grada Tolmezzo (IT), 1 sudionik iz grada Sarajevo (BIH), 3 sudionika iz grada Šabac (RS), 1 sudionik iz grada Szomabathely (HU).

Mjesto/ Datum: Događaj se održao u Grazu, AT, od 17/05/2018 do 17/05/2018.
Kratki opis: Cilj događaja je bila diskusija o kriznim scenarijima uzrokovani terorizmom.

 

Događaj 4

Sudjelovanje: Događaj je uključio 30 građana, uključujući 20 sudionika iz grada Tolmezzo (IT), 1 sudionik iz grada Maribor (SI), 3 sudionika iz grada Varaždin (HR), 3 sudionik iz grada Graz (AT), 1 sudionik iz grada Sarajevo (BIH), 1 sudionik iz grada Šabac (RS), 1 sudionik iz grada Szomabathely (HU).

Mjesto/ Datum: Događaj se održao u Tolmezzu (IT), od 13/09/2018 do 13/09/2018.
Kratki opis: Cilj događaja je bila diskusija o kriznim scenarijima uzrokovani političkom krizom.

 

Događaj 5

Sudjelovanje: Događaj je uključio 27 građana, uključujući 18 sudionika iz grada Sarajevo (BIH), 1 sudionik iz grada Maribor (SI), 1 sudionik iz grada Varaždin (HR), 1 sudionik iz grada Tolmezzo (IT), 3 sudionika iz grada Graz (AT), 2 sudionika iz grada Šabac (RS), 2 sudionika iz grada Szomabathely (HU).

Mjesto/ Datum: Događaj se održao u Sarajevu (BIH), od 15/11/2018 do 15/11/2018 .
Kratki opis: Cilj događaja je bila diskusija o kriznim scenarijima uzrokovani ekonomskom krizom.

 

Događaj 6

Sudjelovanje: Događaj je uključio 28 građana, uključujući 19 sudionika iz grada Szombathely  (HU), 2 sudionika iz grada Maribor (SI), 1 sudionik iz grada Varaždin (HR), 1 sudionik iz grada Tolmezzo (IT), 3 sudionika iz grada Graz (AT), 2 sudionika iz grada Šabac (RS).

Mjesto/ Datum: Događaj se održao u Szombathely (HU) od 07/02/2019 do 07/02/2019.
Kratki opis: Cilj događaja je bila diskusija o kriznim scenarijima uzrokovani socijalnom krizom.

 

Događaj 7

Sudjelovanje: Događaj je uključio 29 građana, uključujući 20 sudionika iz grada Šabac (RS), 2 sudionika iz grada Maribor (SI), 1 sudionik iz grada Varaždin (HR), 1 sudionik iz grada Tolmezzo (IT), 3 sudionika iz grada Graz (AT), 1 sudionik iz grada Sarajevo (BIH), 1 sudionik iz grada Szomabathely (HU).

Mjesto/ Datum: Događaj se održao u Šapcu (RS), od 19/11/2019 do 19/11/2019.
Kratki opis: Cilj događaja je bila diskusija o kriznim scenarijima uzrokovani zdravstvenom krizom.

 

Događaj 8

Sudjelovanje: Događaj je uključio 31 građana, uključujući 21 sudionika iz grada Maribor (SI), 3 sudionika iz grada Graz (AT), 3 sudionika iz grada Varaždin (HR), 1 sudionik iz grada Šabac (RS), 1 sudionik iz grada Sarajevo (BIH), 2 sudionika iz grada Szomabathely (HU).

Mjesto/ Datum: Događaj se održao u Mariboru (SI), od 12/12/2019 do 12/12/2019.
Kratki opis: Cilj događaja je bila diskusija o kriznim scenarijima uzrokovani internacionalnom krizom.

 

Događaj 9

Sudjelovanje: Događaj je uključio 75 građana, uključujući 55 sudionika iz grada Graz (AT), 8 sudionika iz grada Maribor (SI), 4 sudionika iz grada Varaždin (HR), 5 sudionika iz grada Tolmezzo (IT), 2 sudionika iz grada Šabac (AT), 2 sudionika iz grada Sarajevo (BIH), 2 sudionika iz grada Szomabathely (HU).

Mjesto/ Datum: Događaj se održao u Grazu (AT), od 30.01.2020 do 30.01.2020.
Kratki opis:  Cilj događaja je bio završna konferencija u okviru projekta, uključujući prezentaciju i raspravu o rezultatima radionica u zemljama partnera, planiranje daljnjih koraka i potpisivanje memoranduma o razumijevanju.