Projekti

Svi projekti

Poboljšanje inovacionih kapaciteta privatnih i javnih aktera za održivu i profitabilnu reciklažu stočnog OTPADA

 Poboljšanje inovacionih kapaciteta privatnih i javnih aktera za održivu i profitabilnu reciklažu stočnog OTPADA

Budžet

Ukupni budžet: 2.285.087,50 EUR

Opis projekta

Cilj projekta je unapređenje inovacionih kapaciteta javnih i privatnih aktera koji su uključeni u upravljanje otpadom iz intenzivnog stočarstva, kroz jaču saradnju među akterima. Projekat doprinosi razvoju 2 ključna sektora u Medditeranskim regijama (poljoprivreda i stočarstvo), favorizujući primjenu inovacija, čime će stočarski sektor postati produktivniji, održiviji i konkurentniji. RE-LIVE WASTE ima za cilj podršku održivom zelenom rastu, s posebnim fokusom na upravljanje otpadom, pretvarajući stočni otpad u resurs visoke vrijednosti i stvaranje novih poslovnih mogućnosti. Pretvaranje otpada u visoko vrijednosta komercijalna gnojiva (ovo predstavlja važno pitanje za različite interesne grupe, odnosno poljoprivrednike, dobavljače tehnologija, investitora, industrije i donosioca odluka) projekat tretira kroz uspostavu i suradnju transnacionalne mreže i kreiranje zajedničke strategije podizanja svijest. Postizanje ovog cilja doprinosi promovisanju održivog rasta u Meediteranskoj regiji kroz podsticanje korištenje inovativnih tehnologija, kao i profitabilnog i pametnog upravljanja resursima. Projekat je u skladu sa strategijom OECD-a i EU za zeleni rast: ima za cilj valorizaciju otpada, a fokusira se na troškovno efikasne načine smanjenja srodnih uticaja na životnu sredinu. RE-LIVE WASTE doprinosi postizanju strategije EU2020, adresirajući ciljeve vezane za zapošljavanje, inovacije, ali i klimatske promjene i energiju.

Partneri

Univerzitet u Sassari (Italija) - Vodeći Partner, Institut za istraživanje i razvoj Murcia (Španija), Univerzitet za tehnologiju (Kipar), Sarajevska regionalna razvojna agencija (Bosna i Hercegovina), Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo (Bosna i Hercegovina), ALIA Društvo za transformaciju poljoprivrede (Španija), FYNECO (Španija), LAORE Sardegna - Regionalna agencija za razvoj poljoprivrede (Italija), Sereco Biotest snc di Luca Poletti (Italija), Ministarstvo poljoprivrede, ruralnog razvoja i životne sredine (Kipar). Pridruženi partneri: Animalia Genetics Ltd (Kipar), PD Butmir (Bosna i Hercegovina), Cooperative Producers Arborea - Poljoprivredna korporacija (Italija).

Kontakti

Faruk Cerić (faruk@serda.ba)