Projekti

Svi projekti

Kreditno-garantni fond SERDA

Kreditno-garantni fond SERDA

Opis projekta

O SERDA-i

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA formirana je u maju 2003. godine, a danas je vodeća razvojna agencija u BiH i nezaobilazan faktor razvoja ekonomije u Bosni i Hercegovini. Njena primarna uloga je poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva kroz pružanje finansijske podrške, provođenje edukacija, razvijanje poduzetničke infrastrukture, razvoj ljudskih resursa, jačanje konkurentnosti, te provedbu različitih međuregionalnih i međunarodnih projekata usmjerenih na stvaranje povoljne poduzetničke klime.

O Kreditno-garantnom fondu (KGF) SERDA

Kreditno-garantni fond SERDA je finansijska podrška razvoju i jačanju preduzeća, obrtnika, startup biznisa i poljoprivrednika na području Kantona Sarajevo. Ovaj vid finansijskog instrumenta, omogućava i doprinosi većem investiranju, poboljšanju konkurentnosti, otvaranju novih radnih mjesta, povećanju prihoda i izvoznih sposobnosti i drugih mogućnosti, a sufinansiran je od Vlade Kantona Sarajevo. Kreditna sredstva se plasiraju u saradnji sa Union bankom d.d. Sarajevo putem dvije kreditne linije.

Prednosti za korisnike KGF SERDA

 • Veoma povoljna kreditna sredstva za postizanje konkurentnosti poslovanja
 • Potpuno besplatna tehnička podrška u pripremi potrebne dokumentacije za apliciranje na kreditna sredstva
 • Olakšana, brza i efikasna procedura realizacije kreditnih sredstava
 • Mogućnost subvencioniranja kamatne stope prema definisanim kriterijima i ostvarenim pravima korisnika kredita
 • Mogućnost ponovnog apliciranja

Korisnici kreditnih sredstava

Korisnici kreditnih sredstava mogu biti registrirana preduzeća, obrtnici, startup biznisi i poljoprivredni proizvođači sa područja Kantona Sarajevo u skladu sa važećim Pravilnikom o radu KGF SERDA.

Namjena kreditnih sredstava

Kreditna sredstva se mogu usmjeriti (iskoristiti) u stalna i obrtna sredstva.

Pod stalnim sredstvima koja se mogu kreditirati podrazumijevaju se:

 • kupovina mašine, opreme ili djelova opreme (dokumentovati sa predračunom)
 • kupovina poslovnog objekta ili izgradnja odnosno nadogradnja poslovnog objekta
 • kupovina vozila (prevozno ili putničko)
 • uređenje interijera poslovnog prostora
 • uređenje proizvodnog pogona
 • kupovina stočnog fonda (kao osnovno stado)
 • kupovina mehanizacije
 • ostala sredstva navedena u zvaničnom finansijskom izvješću

Visina kreditnih sredstava

 • 000,00 KM do 200.000,00 KM
 • 000 KM do 500.000,00 KM

Rok otplate kreditnih sredstava

 • Do 5 godina (60 mjeseci) sa mogućnošću korištenja grace perioda do 12 mjeseci za dugoročne kredite

Kamatne stope

 • Kreditna linija od 5.000,00 KM do 200.000,00 KM: 
 • 3,50 % godišnja fiksna za kredite obezbjeđene kvalitetnim ili prvoklasnim kolateralom
 • 6,00 % godišnja fiksna za kredite obezbjeđene drugim kolateralom/ima

 

 • Kreditna linija od 200.000,00 KM do 500.000,00 KM:
 • 3,50% godišnja fiksna za kredite obezbijeđene kvalitetnim ili prvoklasnim kolateralom EKS 3,71%1 koja uz subvenciju iznosi 0,5%2
 • 5,00% godišnja fiksna za kredite obezbijeđene drugim kolateralom/ima EKS 5,22% koja uz subvenciju iznosi 2,0%

Subvencionirana kamatna stopa

 • 0,5 % godišnja fiksna za kredite obezbjeđene kvalitetnim ili prvoklasnim kolateralom *
 • 3,0 % godišnja fiksna za kredite obezbjeđene drugim kolateralom/ima *

* Visina subvencionirane kamatne stope na kreditna sredstva iznosi tri (3) p.p. (procentna poena) ugovorene kamatne stope na odobrena kreditna sredstva koja se realizuju u okviru Kreditno-garantnog fonda SERDA.

Pravo na dodjelu novčanih sredstava za subvencioniranje kamata ostvaruju subjekti male privrede definisani u čl. 3. i 5. Zakona, kojima su odobrena kreditna sredstva putem KGF SERDA d.o.o., koji obavljaju osnovne djelatnosti u skladu sa djelatnostima propisanim Godišnjim planom provođenja programa razvoja male privrede i koji imaju sjedište i implementiraju poticajna kreditna sredstva na prostoru Kantona Sarajevo, a koji redovno, najkasnije do 10 (deset) dana od datuma dospjeća mjesečne obaveze po kreditu, izmire istu. Korisnici novčanih sredstava za subvencioniranje kamatne stope ne mogu biti privredna društva u stečaju.

* Novčana sredstva ne mogu se dodijeliti subjektima male privrede koji obavljaju sljedeće djelatnosti: obavljanje samostalne ugostiteljske djelatnosti, proizvodnju oružja i vojne opreme, proizvodnju ili uvoz duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, primarnu poljoprivredu, otvaranje kasina i drugih igara na sreću, policijske i vojne aktivnosti, finansiranje neprofitnih fondacija, udruženja i organizacija, finansijskih institucija uključujući i banke, kao i za druge djelatnosti i namjene koje su internim aktima označene kao nedopuštene. 

Otplata kreditnih sredstava

 • Kreditna sredstva se otplaćuju na jednake mjesečne anuitete

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

 • 0,5% jednokratno, uplaćuje se po realizaciji kreditnih sredstava

Instrumenti osiguranja kreditnih sredstava

 • Odobrena kreditna sredstva mogu biti obezbijeđena nekim od sljedećih instrumenata osiguranja: založnim pravom na nepokretnoj imovini (npr. hipoteka), založnim pravom na pokretnoj imovini, mjenicama, sudužnicima, kombinacijom navedenih instrumenata osiguranja prihvatljivih za SERDA-u i Banku.

 Potrebna dokumentacija za apliciranje (prva faza)

 • Zahtjev za kredit (preuzimanje putem e-maila kgf@serda.ba ili lično u SERDA-i)
 • Saglasnost za provjeru u Centralnom registru kredita (CRK) za vlasnika i direktora firme (preuzimanje putem e-maila kgf@serda.ba ili lično u SERDA-i)
 • Zvanični bilans stanja i uspjeha za predhodne 2 godine (kopije)
 • Analitički bruto bilans sa posljednjim rasknjiženim mjesecom za tekuću godinu

Kontakti

Za više informacija o Kreditno-garantnom fondu SERDA molimo Vas da nas kontaktirate

Adresa: Kolodvorska 6

E-mali: dunja@serda.ba i kgf@serda.ba  

Kontakt telefon: +387 33 648 686, 652 935; fax: +387 33 663 923