Projekti

Svi projekti

Kreativne metode za održive poslovne inovacije malih i srednjih poduzeća MED područja - CreaInnovation

Kreativne metode za održive poslovne inovacije malih i srednjih poduzeća MED područja - CreaInnovation

Trajanje

01.02.2018. - 31.07.2020.

Budžet

Ukupni budžet: 3.183.015,53 KM (1.627.450,00 EUR); Budžet SERDA-e: 231.081,31 KM (118.150,00 EUR)

Opis projekta

Projekt ima za cilj da dizajnira, pokrene i testira e-Labs za kreativne inovacije koji će uključivati regionalne i međuregionalne javne subjekte, studente, istraživače i menadžere, te da osmisli i testira strukturirane procese za nove vidove podrške inovacijama.

Partneri

  • Privredna komora Viterbo, Italija
  • Univerzitet Algarve, Portugal
  • Centar za istraživanje i tehnologiju Hellas, Grčka
  • Privredna komora Barselona, Španija
  • Naučno-istraživački centar Bistra Ptuj, Slovenija
  • Univerzitet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Hrvatska
  • Privredna komora Gers, Francuska
  • Ministarstvo privrede Crne Gore, Crna Gora

Kontakti

Aida Džamalija Duran   (aida@serda.ba)