Projekti

Svi projekti

Izgradnja ADRIONBrenda u turizmu: prepusti se uživanju u svih pet čula – ADRION 5 SENSES

Izgradnja ADRIONBrenda u turizmu: prepusti se uživanju u svih pet čula – ADRION 5 SENSES

Trajanje

01.01.2018. - 31.12.2019.

Budžet

Ukupna vrijednost projekta je 3.033.758,00 KM. Budžet SERDA je 254.254,00 KM

Opis projekta

Cilj projekat je izgraditi i promovirati ime ADRIONBrenda u turizmu i prepustiti se uživanju svih pet čula kod turista ulažući direktne napore ADRION aktera ka održivom planiranju fizičke / virtualne postavke i valorizaciji i očuvanju prirodne/kulturne baštine.

Implementacija projektnih aktivnosti je planirana kroz sljedeće aktivnosti:

  1. Menadžment projekta – u okviru kojeg je potrebno uspostaviti projektni tim koji će raditi na realizaciji projektnih aktivnosti, te redovnoj komunikaciji sa partnerima i pripremati blagovremeno izvještaje a u skladu sa ugovorom i programskim pravilima. Projektni tim svakog od partnera će imati: projekt menadžera, finansijskog menadžera i menadžera zaduženog za komunikaciju.
  2. Implementacija projektnih aktivnosti – izrada Strategije – U okviru projekta planirano je da se izvrši istraživanje tržišta, prikupljanje stavova i mišljenja turista vezano za ADRION regiju, te na osnovu anlaza istraživanja izraditi Strategiju i akcioni plan za izgradnju ADRIONBrend imena. Također, u okviru ove aktivnosti biće formirana Zajednička Transnacionalna Mreža za Suradnju.
  3. Implementacija projektnih aktivnosti - Brendiranje– U okviru aktivnosti Brendiranje, planirano je da se izgradi ADRIONBrand ime turističkih lokacija u regijama koje učestvuju u projektu.
  4. Implementacija projektnih aktivnosti - Demonstracija – U okviru aktivnosti planirano je da se uspostavi web-platforma kao centralno sredstvo za komunikaciju. Također biće razvijen „mapa čula“ koja će biti integrisana na web-platformi, a gdje će biti opisane različite turističke lokacije. Također, jedna od aktivnosti je uspostava tzv. Izložbenog centra na području svih partnera u projektu a gdje bi ADRIONBrand ime bilo promovisano.
  5. Komunikacija – cilj implementacije aktivnosti u okviru Komunikacije je da se podigne svijest i znanje o projektu, te uticati na stavove turista kao i postići multiplicirajući efekat. Cilj je da se efikasno komunicira sa relevantnim institucijama i organizacijama u projektu kao i sa ciljnim skupinama.

 

Partneri

Vodeći partner je razvojna agencija regije Epirus iz Grčke. Pored Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA-e u ovom projektu partneri su: SPIRO agencija provincije Sviluppo – Ferrara (Italija), Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRANOVA (Hrvatska), Razvojna agencija sjeverne Primorske (Slovenija), Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja (Srbija), Fondi Shqiptar i Zhvillimit (Albanija), Nacionalna Turistička Organizacija Crne Gore.

Kontakti

Faruk Cerić (faruk@serda.ba)

Web sajt: https://adrion5senses.adrioninterreg.eu/