Projekti

Svi projekti

EmployVET – Uključivanje poslodavaca u relevantno i otporno stručno obrazovanje i obuku

EmployVET – Uključivanje poslodavaca u relevantno i otporno stručno obrazovanje i obuku

Trajanje

01.12.2023. - 30.11.2025.

Budžet

313.405,00 EUR

Opis projekta

Finansiran od strane Evropske unije, EmployVET projekat implementira se u okviru ERASMUS+ programa, te je usmjeren na stvaranje snažnijih veza između obrazovnih institucija i poslodavaca, kao i na poticanje relevantnosti i otpornosti stručnog obrazovanja.

CILJEVI

Opći cilj EmployVET projekta je jačanje saradnje između pružalaca stručnog obrazovanja i obuke (VET) i poslodavaca u regijama Zapadnog Balkana kako bi se poboljšala relevantnost, odzivnost i kvalitet VET-a. Specifični cilj projekta jeste izgradnja kapaciteta organizacija poslodavaca i pružalaca VET-a da uspostave i ojačaju saradnju, te da uključe poslodavce u osmišljavanje i realizaciju VET-a, uzimajući u obzir dvostruku tranziciju i potrebu za zelenim i digitalnim vještinama.

AKTIVNOSTI

Partneri će najprije provesti kvalitativno istraživanje koristeći različite metode - nacionalne i transnacionalne fokus grupe, desk istraživanje i benchmarking, što će dovesti do Mape puta za angažovanje poslodavaca u VET u analiziranim zemljama, predlažući korake u saradnji između VET-a i poslodavaca, odnosno konkretnije, uključivanje poslodavaca u VET proces od dizajna do realizacije i povratnih informacija o VET programima. Ovo će biti osnova za razvoj programa obuke za izgradnju kapaciteta za pružaoce VET-a i organizacije poslodavaca, praćeno Priručnikom s ciljem jačanja kapaciteta u uspostavljanju partnerstva između VET-a i poslovnog sektora, privlačenja poslodavaca za angažovanje u VET-u i ugradnje digitalne tehnologije u obuku. U okviru projekta, bit će organizirana studijska posjeta u Sloveniji radi transfera znanja kako bi se demonstriralo kako uspješna saradnja između VET-a i poslodavaca može funkcionisati. Partneri će organizirati događaj "Trening za trenere" u Hrvatskoj za pripremu praktičara da prenesu ove metode i stručnost kolegama u BiH i Crnoj Gori kroz nacionalne treninge. Da bi se testirali rezultati, partneri će provesti niz nacionalnih radionica usmjerenih na poslodavce. Kako bi postigli održivost, partneri će organizirati VET-Poslodavci desk u BiH i Crnoj Gori kao novu tačku za razmjenu informacija i smjernica za poslodavce koji se bave VET-om. Pored toga, partneri će pokrenuti kampanju i izgraditi mrežu poslodavaca spremnih da učestvuju u budućem dizajnu i realizaciji VET-a potpisivanjem pisama namjere.

Partneri

Vodeći partner:

1.      Regionalna obrtničko-poduzetnička komora Krško (OOZK), Slovenija

Projektni partneri:

2.      Obrtničko učilište – Ustanova za obrazovanje odraslih (OUZG), Hrvatska

3.      Vanjskotrgovinska komora BiH (VTK BIH), Bosna i Hercegovina

4.      Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA), Bosna i Hercegovina

5.      Privredna komora Crne Gore (PKCG), Crna Gora

6.      Centar za stručno obrazovanje (CSO), Crna Gora

Kontakti

Ajla Isović, e-mail ajla@serda.ba