Vijesti

Arhiva vijesti

USPJEŠNO ODRŽAN PRVI PARTNERSKI SASTANAK I ZAJEDNIČKA FOKUS GRUPA PROJEKTA EMPLOYVET U SARAJEVU

U periodu od 26. do 28. februara 2024. godine, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, zajedno s Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine, u ulozi projektnih partnera, bila je domaćin prvog partnerskog sastanka i regionalnog skupa Zajedničke fokus grupe u okviru projekta EmployVET – „Uključivanje poslodavaca u relevantno i otporno stručno obrazovanje i obuku”, podržanog sredstvima Evropske unije kroz ERASMUS+ program. Sastanak Zajedničke fokus grupe okupio je predstavnike partnera, poslodavaca i VET pružaoca iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

USPJEŠNO ODRŽAN PRVI PARTNERSKI SASTANAK I ZAJEDNIČKA FOKUS GRUPA PROJEKTA EMPLOYVET U SARAJEVU thumb thumb

Kako je istaknuto tokom prezentacije, projekat EmployVET predstavlja sveobuhvatnu regionalnu inicijativu s ciljem jačanja saradnje između pružaoca stručnog obrazovanja i poslodavaca na Zapadnom Balkanu. Fokus je stavljen na razvoju vještina relevantnih za promjenjive zahtjeve tržišta rada, s posebnim naglaskom na potrebama za zelenim i digitalnim vještinama u kontekstu dvostruke tranzicije. Projekat se usredotočuje na izgradnju kapaciteta organizacija poslodavaca i pružaoca stručnog obrazovanja kako bi se jačala saradnja i uključenost poslodavaca u dizajniranje i provedbu programa stručnog obrazovanja.

Zajednička fokus grupa tokom sastanka razgovarala je o prednostima i nedostacima sistema stručnog obrazovanja u zemljama partnera, identificirajući ključne koristi i izazove saradnje između obrazovnih institucija i poslodavaca u sektoru stručnog obrazovanja. Poseban naglasak stavljen je na važnost povezivanja poslodavaca i stručnog obrazovanja kako bi se prilagodili zahtjevima globalnog tržišta oblikovanim brzim tehnološkim promjenama i migracijom radne snage.

Prikupljene spoznaje i mišljenja s sastanka bit će ključne za izradu dokumenta koji će služiti kao vodič za daljnji razvoj kapaciteta obuke i kampanja unutar EmployVET projekta. Osim toga, bit će vrijedan alat za partnere u njihovim nastojanjima zagovaranja kod donositelja politika s ciljem jačanja sudjelovanja poslodavaca u stručnom obrazovanju i obuci.

Pratite napredak projekta putem naše web stranice i pridružite nam se u promoviranju relevantnog i otpornog stručnog obrazovanja na Zapadnom Balkanu!