Vijesti

Arhiva vijesti

Završna konferencija projekta CAPE AB

U Bad Radkersburgu, Austrija, 23. maja 2017. godine održana je završna konferencija projekta koji je finansiran kroz program Europa za građane „Mreža za saradnju i demokratsko učešće građana u jadransko-balkanskom području - CAPE-AB“ čiji je cilj bio poboljšanje međukulturalnog razumijevanja i saradnje na lokalnom nivou, podrška za demokratsko učešće i poboljšanje kapaciteta za međunarodnu saradnju. Konferenciji su prisustvovali predstavnici SERDA-e koji su prezentirali lokalne rezultate i dostignuća projekta u periodu implementacije. U protekle dvije godine, u okviru projekta CAPE AB uspješno su realizirane brojne aktivnosti koje su doprinijele ostvarivanju saradnje i stvaranju mreže partnera između svih zemalja učesnica na projektu. Projekat su zajednički provodili Land Steiermark, Austrija (vodeći partner) i partneri na projektu Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus (Austrija) Association of Municipalities and Towns of Slovenia (Slovenija), Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA (Bosna i Hercegovina), Varazdinska županija (Hrvatska), Stalna konferencija gradova i opština (Hrvatska), Comunita´ montana della carnia (Italija), Self-Government Office of Vas County (Mađarska). Ukupan budžet projekta je 140.000 EUR. Više informacija pogledajte na web stranici projekta CAPE AB: www.cape-ab.eu