Vijesti

Arhiva vijesti

ZAVRŠENA EDUKACIJA 13. I 14. GRUPE POLAZNIKA IZ OBLASTI INFORMATIKE

Danas je završen ciklus obuke 13. i 14. grupe polaznika edukacije pod nazivom "Informatika za svakog". Podsjećamo da je Općina Novi Grad Sarajevo pokrenula ovaj projekat koji za cilj ima edukaciju stanovništva, posebno učenika osnovnih škola i nezaposlenih osoba, sa područja ove sarajevske općine. U realizaciji projekta učestvovao je i Centar za razvoj biznisa Novi Grad Sarajevo. Edukacije su se odvijale u Centru za informatiku koji se nalazi u Ulici Safeta Hadžića u naselju Švrakino Selo, a čije svečano otvaranje je bilo 24.03.2008. godine. Projektom je predviđeno da edukacije vode dva studenta Elektrotehničkog fakulteta, čime Općina Novi Grad Sarajevo pomaže mladim i obrazovanim ljudima u njihovoj afirmaciji.
U okviru sedmog ciklusa edukacija, koji je trajao od 17.11.-12.12.2008. godine, edukaciju su uspješno završile 13. i 14. grupa polaznika. Polaznici, ukupno njih 29, su bili nezaposlena lica sa teritorije Općine Novi Grad Sarajevo i okolnih općina. Tokom dvije sedmice, koliko je ukupno trajala edukacija za svaku grupu pojedinačno, polaznici 13. grupe su završili napredni kurs informatike koji podrazumijeva programe Excel i Power Point, dok su polaznici 14. grupe prošli programe Windows i Word - početni kurs, a putem pismenih testova utvrđivao se stepen usvojenog znanja iz ovih oblasti za svakog kandidata. Posljednjeg dana obuke Elma Omerović, Mentor Centra za razvoj biznisa Novi Grad Sarajevo, svim redovnim polaznicima dodijelila je općinska uvjerenja kao dokaz o uspješno završenoj edukaciji.
Na osnovu izvršene analize evaluacija edukacije, polaznici su dali visoke ocjene za sadržaj edukacija i predavače. Takođe, svi su izrazili želju za nastavkom ovakvih vidova edukacija.
Završetkom obuke 14. grupe polaznika, završava sedmomjesečni ciklus edukacija. U dogovoru sa Općinom Novi Grad Sarajevo predviđeno je da se napravi pauza za vrijeme zimskih mjeseci, u periodu od 15.12.2008.-15.02.2009. godine nakon čega se nastavlja sa edukacijama iz informatike.