Vijesti

Arhiva vijesti

ZAJEDNIČKA STRATEGIJA I AKCIONI PLAN U OKVIRU PROJEKTA ADRION 5 SENSES

Osnovni cilj projekta „Izgradnja ADRIONBrenda u turizmu: prepusti se uživanju u svih 5 čula – ADRION 5 SENSES“ je izgraditi i promovisati ADRION brand ime u turizmu kroz zadovoljavanje svih 5 čula turista. Specifični cilj projekta je da se usmjere napori relevantnih faktora u ADRION regiji na održivo planiranje fizičke i virtualne infrastrukture i valorizaciju i očuvanje prirodnog/kulturnog naslijeđa, u kojima pozitivna iskustva su za pamćenje se sjedinjuju, vodeći ka pozitivnom ishodu, kao što je odanost turista.

ZAJEDNIČKA STRATEGIJA I AKCIONI PLAN U OKVIRU PROJEKTA ADRION 5 SENSES thumb thumb thumb

U prethodnom periodu Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je u skladu sa zahtjevima projekta provela aktivnosti na regionalnoj analizi destinacija i prikupila dobre prakse u upravljanju destinacijom, te pripremila nacrt zajedničke strategije i akcionog plana za Sarajevsku makroregiju. Cilj provednih aktivnosti je da se izvrši analiza turističke ponude na području Sarajevske makroregije sa aspekta senzornog turizma, te da se analiziraju resursi koji postoje na području Sarajevske makroregije a koji mogu biti dio senzornog turizma. Navedeni nalazi analiza su rezultirali Zajedničkom strategijom i Akcionim planom za Sarajevsku makroregiju. SERDA je nalaze analiza prezentirala na regionalnoj konferenciji koja je je održana u martu 2019. godine. Također, nalazi analiza su prezentirani i na Otvorenoj konferenciji koja je održana 16. aprila 2019. godine u Ferrari.

Pored prezentacije zajedničkih strategija i akcionih planova ostalih partnera u projektu, prezentirane su i inicijative i strategije za razvoj turističkih destinacija na području regije Romagna, rekonstrukcija Teatra Verid i Otvorenog laba koji je smješten u Teatru, kao i turističke rute koje imaju karakteristike senzornog turizma na području Ferrare.

Također, u sklopu konferencije 17. i 18. aprila 2019. godine održan je i drugi sastanak Upravnog odbora projekta na kojem je diskutovano o komunikacijskim aktivnostima u okviru projekta, finansijskom izvještaju za treći izvještajni period, kao i aktivnosti koje će biti implementirane u nastavku projekta.