Vijesti

Arhiva vijesti

Za treću grupu predstavnika MSP sa područja Kantona Sarajevo održan Program 1 Projektne akademije

Od 22. do 26.04.2019. godine održan je Program 1 Projektne akademije za treću grupu predstavnika MSP sa područja Kantona Sarajevo koja su izabrana po javnom pozivu.

Za treću grupu predstavnika MSP sa područja Kantona Sarajevo održan Program 1 Projektne akademije

U sklopu projekta „Podrška MSP sa područja Kantona Sarajevo u svrhu jačanja ljudskih kapaciteta za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima“ , koji implementira SERDA uz podršku Vlade Kantona Sarajevo putem Ministarstva privrede, od 22. do 26.04.2019. godine održan je Program 1 Projektne akademije za treću grupu predstavnika MSP koja su izabrana po javnom pozivu.

Grupu je činilo 14 predstavnika MSP sa područja Kantona Sarajevo.

Cilj projekta je jačanje ljudskih kapaciteta 70 malih i srednjih preduzeća sa područja Kantona Sarajevo kroz prenos savremenih znanja i metoda s ciljem efikasnog korištenja sredstava iz EU fondova, a putem intenzivnog programa edukacije u okviru Projektne akademije SERDA.

Projektom je predviđeno da po jedan predstavnik 70 uspješnih MSP sa područja Kantona Sarajevo prođe Edukaciju o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima (Program 1 i Program 2 – dvije petodnevne edukacije) i na taj način poveća apsorpcijska moć sektora MSP spram sredstava iz EU fondova.

U narednom periodu će biti raspisan novi javni poziv za odabir uspješnih MSP sa područja Kantona Sarajevo čiji će predstavnici proći navedenu edukaciju.