Vijesti

Arhiva vijesti

Uz podršku Evropske unije dodijeljeno 30 solarnih sistema seoskim domaćinstvima katunskih naselja

Evropska unija finansirala je dodjelu 30 solarnih sistema domaćinstavima iz katunskih naselja kroz projekat "Katunski putevi Crne Gore i Bosne i Hercegovine". Sporazum o korištenju solarnih sistema sa nosiocima seoskih domaćinstava katunskih naselja potpisan je 21. aprila 2021. godine u Općini Fojnica a isporuka i montaža sistema na katunskim kolibama planirana je sredinom maja 2021. godine, kada će korisnici pored sistema dobiti i stručnu obuku o korištenju istih.

Uz podršku Evropske unije dodijeljeno 30 solarnih sistema seoskim domaćinstvima katunskih naselja thumb

Ova podrška ima za cilj unaprijedi kvalitet turističkih usluga u katunskim naseljima, te ojačati kapacitete lokalnog ruralnog stanovništva. Projektom  se planira uspostaviti nova turistička staza koja će povezivati katunska naselja u okolini općina Fojnica, Kiseljak, Kreševo, Visoko i Konjic. Na pomenutim lokacijama bit će postavljena  turistička signalizacija, odmorišta i vidikovaci, i uređenje kamp mjesta  a radit će se i obuka lokalnog stanovištva u katunima za pružanje turističkih usluga i sigurnosti u proizvodnji hrane. Posebna pažnja posvetit će se promociji kako bi se katuni promovisali kao atraktivna turistička lokacija za domaće i ino-turiste.

Katuni predstavljaju značajan resurs za razvoj ruralnog turizma i turističkih proizvoda koji se baziraju na prezentaciji kulturno-historijskog naslijeđa. Imaju specifičnu, tradicionalnu arhitekturu, oslikavaju posebnost života u planinskim krajevima Bosne i Hercegovine i samim tim predstavljaju jedinstven doživljaj za posjetioce. Nalaze se u najatraktivnijim zonama, u blizini planinarskih staza koje posljednjih godina posjećuje sve veći broj turista. Na taj način lokalno stanovništvo koje boravi u katunima ima mogućnost da, kroz pružanje turističkih usluga, poput smještaja, degustacije hrane i prodaje tradicionalnih proizvoda, ostvari dodatne prihode za svoje porodice.

Aktivnost dodjele solarnih sistema se realizuje u okviru projekta "Katunski putevi Crne Gore i Bosne i Hercegovine" koji finansira Evropska unija kroz program prekogranične saradnje između  BiH i Crne Gore. Ukupna vrijednost projekta iznosi 470.000 eura, od čega je Evropska unija osigurala 400.000 eura bespovratnih sredstava. Nositelj projekta je Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, a partneri su Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, Općina Fojnica, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu i  Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije. Očekivani završetak svih projektnih aktivnosti je juni 2022. godine.