Vijesti

Arhiva vijesti

Uspostvljena laboratorija za analizu površinske obrade u drvnoj i metalskoj industriji

Na Mašinskom fakultetu u Sarajevu predstavljeni rezultati projekta „Uspostava laboratorije za analizu površinske obrade u drvnoj i metalskoj industriji“

Uspostvljena laboratorija za analizu površinske obrade u drvnoj i metalskoj industriji

Predstavnicima poslovne zajednice i medija 15.02.2022. godine predstavljeni su rezultati projekta „Uspostava laboratorije za analizu površinske obrade u drvnoj i metalskoj industriji“, finansiranog od strane Evropske unije i vlade SR Njemačke. U toku ovog jednogodišnjeg projekta kompanijama iz metaloprerađivačkog i drvoprerađivačkog sektora pruženo je stvoreni su uslovi za analizu površinske obrade proizvoda i poluproizvoda u drvnoj i metalskoj industriji uspostavom nove, moderne laboratorije za analizu površinske obrade. Ovom prilikom službeno je otvorena laboratorija te prezentirane aktivnosti koje su implementirane kao i rezultati koji su postignuti u okviru projekta. U okviru Projekta je izvršeno renoviranje i nabavka neophodne opreme za laboratoriju za površinsku obradu na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, uposleni laboratorijski tehničar i asistent laboratorijskog tehničara, provedena dva javna poziva za preduzeća iz drvnog i metalskog sektora za besplatno korištenje usluga laboratorije, te realizirana studijska posjeta vodećem Institutu za tehnologiju drveta u Drezdenu (Njemačka). Pored navedenog, 45 BiH kompanija iz drvnog i metalskog sektora je dobilo besplatnu analizu parametara površinske obrade. Projekat je također pomogao bosanskohercegovačkim kompanijama da analiziraju proizvodne procese a sa ciljem optimizacije procesa proizvodnje uz povećanje kvaliteta svojih proizvoda a što bi dovelo do bolje konkurentnosti BH firmi na tržištu. 

Profesor Murčo Obućina, ekspert za tehnologiju drveta, Mašinski fakultet u Sarajevu: „Mnoga preduzeća drvnog i metalnog sektora nemaju odgovarajuće stručne kadrove niti laboratorije za istraživanje i razvoj, odnosno poboljšanje kvaliteta i konkurentnosti proizvoda. S druge strane, tržište je sve zahtjevnije i posebnu pažnju posvećuje kvalitetu završne obrade finalnih proizvoda. Ono što na kupca ostavlja veliki dojam i uticaj na donošenje odluke jeste površinska obrada proizvoda, koja se ogleda u zaštiti proizvoda od vanjskih uticaja i poboljšanju estetskih svojstava proizvoda. Kvalitetna površinska obrada povećava upotrebna svojstava proizvoda i predstavlja snažan argument njegove prodaje. S obzirom na značaj završne površinske obrade u drvnoj i metalnoj industriji i da je ovo jedina laboratorija ove vrste i kapaciteta u Bosni i  Hercegovini, sigurni smo da će preduzeća prepoznati benefite ispitivanja, kontrole i razvoja kvaliteta površinske obrade svojih proizvoda, te nastaviti daljnu suradnju sa laboratorijom  nakon završetka projekta. Laboratorija će se koristit u edukaciji studenata i u naučno istraživačkim projektima sa privredom i u međunarodnoj suradnji. “ 

Jedna od kompanija korisnica Projekta je i Nova Ambijenta iz Sarajeva. Nova Ambijenta je istaknuti brend za dizajn enterijera i kuhinja po mjeri, koji postoji više od 15 godina, čiji je glavni fokus dobrobit klijenata, kvalitet, inovacije i bezvremenski dizajn namještaja koji je napravljen da traje. Detaljna ispitivanja kvalitete i trajnosti materijala i mehanizama obavljaju se pri izradi i dizajnu namještaja kako bi se osiguralo 5-godišnje jamstvo. 

Faruk Cerić, Koordinator projekta SERDA: „Kroz projekat uspostave laboratorije stvoreni su uslovi da preduzeća iz drven i metalske industrije u Bosni i Hercegovini mogu izvršiti analizu površinske obrade svojih proizvoda i na taj način provjeriti kvalitetu svojih proizvoda. Na ovaj način preduzeća smanjuju troškove analize, a rezultati analize im pomažu da proces proizvodnje optimiziraju i budu konkurentniji na tržištu.“ 

Projekat „Uspostava laboratorije za analizu površinske obrade u drvnoj i metalskoj industriji“ traje 12 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta je 240.000,00 € od čega EU sufinancira 200.040,00 € kroz EU4Buisines projekt. Vodeći realizator projekta je Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u partnerstvu Mašinskim fakultetom u Sarajevu. 

EU4Business je projekat Evropske unije, koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj ciljanih sektora. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava Vlada SR Njemačke. Za više informacija, posjetite www.eu4business.ba.