Vijesti

Arhiva vijesti

USAID: POMOĆ VLADI FBIH BIH DA SKRATI VRIJEME POTREBNO ZA REGISTROVANJE PREDUZEĆA

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) potpisala je Memorandum o razumijevanju sa Vladom Federacije BiH (FBiH) kako bi se skratilo vrijeme potrebno za registrovanje preduzeća u FBiH. USAID-ov projekat Pojednostavljivanje aktivnosti izdavanja dozvola i režima inspekcija (SPIRA) i Vlada FBiH radiće zajedno kako bi se vrijeme potrebno za registrovanje preduzeća skratilo za 30 posto, a vrijeme za dobivanje građevinske dozvole za 50 posto, saopćio je USAID.

Cilj je da se u FBiH poveća efikasnost i transparentnost procesa izdavanja dozvola i uspostavi efikasan sistem inspekcije naklonjen biznisu.

U saradnji sa Vladom FBiH i njenim institucijama, USAID će raditi na uklanjanju barijera koje stoje na putu razvoja malih i srednjih preduzeća, pri čemu će osigurati tehničku pomoć za unapređenje poslovne klime i otvaranje novih radnih mjesta.
"Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju predstavlja značajan korak za sve nas. Nadamo se da ćemo pomoći da se otklone administrativne prepreke koje ometaju rad preduzeća u ovoj zemlji. Odlučnost Vlade FBiH i privatnog sektora da implementiraju ovaj projekat predstavlja snažnu indikaciju da će naše partnerstvo dovesti do željenih rezultata i poboljšati poslovno okruženje u BiH", rekla je direktorica Misije USAID-a u BiH Džejn Nendi (Jane Nandy).

SPIRA je četvorogodišnji pojekat koji ima za cilj da unaprijedi izdavanje građevinskih dozvola i urbano planiranje, proces registrovanja preduzeća i režim inspekcije putem reforme postojećeg zakonskog okvira i administrativne prakse u BiH.
SPIRA je dio USAID-ovog nastojanja da promovira ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mjesta, te podrži razvoj privatnog sektora u BiH.

Do danas je američka vlada, putem USAID-a, obezbijedila više od milijardu dolara pomoći namijenjene podršci ekonomskog, demokratskog i društvenog napretka u BiH, navodi se u saopćenju.


Preuzeto sa www.biznis.ba