Vijesti

Arhiva vijesti

U SERDA-i pocela edukacija iz engleskog jezika za nezaposlene

U okviru projekta „Centar za prekvalifikaciju i zapošljavanje“ pocela je edukacija iz engleskog jezika za 150 nezaposlenih osoba koji su registrovani na biroima za zapošljavanje. Nezaposlene osobe su podjeljenje u 8 grupa, pocevši od osnovne pa do napredne. Nakon edukacije iz informatike, ovo je nastavak predvidenih edukacija za nezaposlene osobe u okviru Centra. Takoder, za naredni period planirano je i održavanje motivacionih seminara za nezaposlene osobe. Sve edukacije za nezaposlene u okviru Centra za prekvalifikaciju i zapošljavanje su besplatne.
....
Inace, sredstva za realizaciju Projekta obezbijedila je Španska agencija za medunarodnu saradnju i razvoj AECID i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA. U okviru Projekta, koji ce trajati dvije godine, predvideno je da edukaciju prode 2000 nezaposlenih osoba.
...
Cinjenica je da su sve zemlje zapadne Evrope prihvatile model cjeloživotnog ucenja kao osnovu za rješavanje problema na tržištu rada. U BiH još uvijek ne postoji sistemski pristup ovom problemu kao ni zakon o obrazovanju odraslih. Razvojem ljudskog kapitala i promovisanjem koncepta cjeloživotnog ucenja bavi se 4. smjernica Evropske strategije zapošljavanja. Ova smjernica sadrži preporuke za sprovodenje strategije cjeloživotnog ucenja putem poboljšanja kvaliteta i efikasnosti sistema obrazovanja, posebno obrazovanja odraslih u cilju sticanja vještina i znanja koji su potrebni radnoj snazi u savremenim uslovima. AECID pokrenula Projekt „Centar za prekvalifikaciju i zapošljavanje " nezaposlenih osoba kako bi doprinijela razvoju neformalnog sektora obrazovanja.U skladu sa navedenim, SERDA je u saradanji sa