Vijesti

Arhiva vijesti

U općini Ilijaš održana sektorska radionica u okviru projekta SMART RIVER

U prostorijama Civilne zaštite općine Ilijaš održana je 09.02.2023. sektorska radionica sa ciljem podrške procjeni rizika, ranjivosti  i definisanju plana smanjenja rizika od poplava u Općini Ilijaš, u okviru EU INTERREG ADRION projekta SMART RIVER - Building Smart Governance to Manage Flooding Risk of River Communities (Pametno upravljanje rizicima of poplava rječnih zajednica).

U općini Ilijaš održana sektorska radionica u okviru projekta SMART RIVER thumb thumb

Radionici su prisustvovali predstavnici Općine Ilijaš, Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, Agencije za vodno područje rijeke Save, predstavnici lokalnih zajednica pogođenih poplavama, službi spasilaca i civilne zaštite općine lijaš.

Ekperti iz komapnije CETEOR predstavili su lokalne mape opasnosti od poplava, ranjivosti i potencijalnih rizika od poplava. Cilj radionice je da se kroz aktivan dijalog i diskusiju definišu smjernice i donesu zaključci za izradu plana smanjenja rizika od poplava u općini Ilijaš.

U narednom periodu održat će se promotivni događaji namjenjeni lokalnom stanovništvu te djeci i omladini s ciljem podizanja svijesti o otpornosti na poplave te klimatskim izazovima.