Vijesti

Arhiva vijesti

U okviru projekta "SBA u BIH2EU" predstavljeni novi koncepcijski okviri i alati za razvoj MSP

Na radionici koja je organizovana 4. i 5. oktobra u etno selu „Čardaci“ Vitez sa ciljem bolje pripreme za planiranje i realizaciju podrške u situacijama koje odlikuje nepredvidivost i kompleksnost, predstavljeni su novi koncepcijski okviri i alati za razvoj MSP.

U okviru projekta "SBA u BIH2EU" predstavljeni novi koncepcijski okviri i alati za razvoj MSP thumb thumb thumb

Prvi dan radionice započeo je sa World/LED Caffeom tako što su učesnici u opuštenoj atmosferi i neformalnom razgovoru za stolovima, uz kafu, dijelili prvo svoja iskustva u pružanju podrške razvoju MSP, onda prelazili za druge stolove i razmjenjivali viđenja novih izazova sa kojima se MSP suočavaju, a u posljednjem krugu jedni drugima davali preporuke o novim modelima, metodama, alatima i praksama podrške održivom razvoju MSP-a.

Drugi dan radionice je otpočeo sa koncepcijskim okvirom koji je bliži razumijevanju i aktuelnoj praksi učesnika: okvirom sistemske konkurentnosti, već djelimično isprobanim i u našoj praksi. Ovaj okvir omogućuje sagledavanje aktuelnog stanja razvoja MSP i odgovarajuće podrške na određenoj teritoriji, uz uzimanje u obzir četiri različita a međusobno povezana nivoa: mikro (tržišno djelovanje preduzeća i njihovih mreža, sa uočavanjem neuspjeha tržišta), mezo (prostor ciljanih politika i instrumenata podrške za MSP i organizacija koje pružaju tu podršku), makro (pregled generičkih politika i instrumenata, kao što su budžetska i poreska politika) i meta nivo, na kojem djeluju „iza scene“ djeluju brojni uticajni socio-kulturni faktori i mentalni modeli.

Učesnicima je prezentiran i okvir Cynefin (kanevin), koji omogućuje novo razumijevanje situacija sa kojima se suočavamo i djelovanje u skladu sa karakterom tih situacija, kao i alat SenseMaker, koji služi za kvalitativna istraživanja i zasnovan je na stvarnim narativima (pričama) koje prikupljamo kao odgovor na inicijalno pitanje koje želimo da istražimo. Pritom sami ispitanici, na osnovu prethodno pažljivo kreiranih trijada i dijada, sami tumače svoju priču.

Radionica je okupila preko 30 učesnika – predstavnika Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko Distrikta BiH, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Zeničke razvojne agencije ZEDA, Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo - RAIS, Razvojne agencije Grada Trebinja, Mašinskog fakulteta Banja Luka, timova projekata EU4DigitalSME (GIZ), „Local Economic Development“ (Caritas Švajcarska), SBAuBiH2EU (Eda i SERDA), kao i predstavnike Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini.

Učesnici su izrazili veliko interesovanje za novi pristup i želju da unaprijede i prošire svoja znanja.

Radionica je održana u okviru projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu BiH2EU – SBA u BiH2EU“ koji implementira Eda u saradnji sa Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, a finansira Švedska.