Vijesti

Arhiva vijesti

U okviru projekta Connecting Nature organizovana posjeta Sarajevu

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u okviru projekta Connecting Nature bila je domaćin dvodnevnoj posjeti partnera projekta, 13. i 14. decembra 2018. godine.

U okviru projekta Connecting Nature organizovana posjeta Sarajevu thumb thumb

Projektni partneri zaduženi za realizaciju Radnog paketa 4, imali su zadatak da posjete osam pratećih gradova u projektu, obave razgovore sa različitim stakeholderima, a kako bi utvrdili ključne probleme, izazove, ali i mogućnosti svakog od gradova u kontekstu poboljšanja zaštite okoliša, te implementacije „zelenih rješenja“ u urbanim sredinama.

Prvi dio posjete obuhvatio je posjete relevantnim ministarstvima, zavodima, malim i srednjim preduzećima i NVO sektoru, koji se bave zaštitom okoliša, implementacijom projekata iz ove oblasti i planiranjem budžeta za ovu namjernu te sa predstavnicima Grada Sarajeva, koji su pridruženi partneri u ovom projektu.

Drugi dio posjete obuhvatio je radionicu za stakeholdere, koja je obuhvatila sumiranje rezultata posjeta prethodnog dana te praktičan rad sa učesnicima. Na radionici su učesnici imali priliku diskutovati o glavnim problemima sa kojima se Sarajevo susreće, a koji su identifikovani u toku navedenih posjeta, te razgovarati o mogućnostima za njihovo rješavanje.

Kao četiri ključna problema identifikovane su sljedeće oblasti: zagađenost zraka, upravljanje otpadom, rizici prirodnih katastrofa (poplave i sl.), nedostatak zelenih površina, mobilnost, ali su identifikovane i glavne mogućnosti za unapređenje kvaliteta življenja u urbanim sredinama.

Dalje planirane aktivnosti obuhvatit će razmjenu znanja sa drugim gradovima u projektu, koji su identifikovani kao „napredni“, a koji će pružiti svoje znanje i iskustvo u implementaciji „zelenih rješenja“ u urbanim sredinama.

Projekat Connecting Nature finanisiran je iz Horizon 2020 programa i implementira se 60 mjeseci.

Više informacija dostupno je na: https://connectingnature.eu/