Vijesti

Arhiva vijesti

U okviru prekograničnog projekta "SA-ŠA" u Šapcu održana kulturna večer posvećena Romima

U okviru projekta „Podrška saradnji, inkluziji, edukaciji i promociji romske kulture u BiH i Srbiji SA-ŠA“ , kojeg finansira EU u okviru prekograničnog programa saradnje CBC BiH-Srbija i kojeg implementiraju Grad Sarajevo i Nacionalni savjet romske nacionalne zajednice-regionalna kancelarija Šabac , u Šapcu je 18. 09. 2013. godine održana kulturna večer posvećena Romima.

Predstavnici projektnih partnera iz BiH- Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Hilfswerk- Austria International, zajedno sa predstavnicima romskih NVO-a iz BiH prisustvovali su ovoj manifestaciji.

U okviru pomenute manifestacije predstavljena je izložba slika istaknutih romskih slikara uz klasičnu muziku i romsku poeziju. U nastavku programa predstavljen je život i djelo Sofke Nikolić, najveće romske pjevačice svih vremena, te održan koncert romske muzike koji je impresionirao sve prisutne. Cjelokupan događaj bio je dobro posjećen i pobudio veliku pažnju javnosti.

Iskorištena je prilika da se održi sastanak predstavnika romskih nevladinih organizacija iz BiH i Srbije koji će činiti SA-ŠA mrežu, te razmijene osnovne informacije o radu, stanju u zajednicama itd.