Vijesti

Arhiva vijesti

U Bihaću se održava Projektna akademija SERDA-e o pisanju i implementaciji EU projekata

S obzirom na sve veću zainteresiranost za učešće u Projektnoj akademiji o pisanju i implementaciji EU projekata, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA organizirala je novi ciklus edukacija za grupu polaznika u Bihaću. Na Projektnoj akademiji učestvuje 17 polaznika, među kojima su predstavnici Općine Bihać, te JU za sport, odmor i rekreaciju, JP "RTV Bihać", JKP "Komrad" Bihać, JU "Zavod za prostorno uređenje", JP "Veterinarska stanica" te JU "Kulturni centar". U narednih pet dana polaznici će proći intenzivnu edukaciju iz oblasti Razumijevanje Evropske unije; Programi finansijske podrške i fondovi EU; Izrada projektnih prijedloga prema PCM-u i Popunjavanje aplikacija za EU fondove. Program rada predviđa intenzivnu edukaciju sa polaznicima, fokusirajući se na odabir i razvoj projektnih ideja, izradu kvalitetnih projektnih prijedloga, izradu tenderske dokumentacije, ali i implementaciju EU projekata, koja nosi veliki broj izazova.

Pokrenuta edukacija je rezultat uspostavljene saradnje Općine Bihać i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA s ciljem jačanja kapaciteta zaposlenih u lokalnim i javnim institucijama na području bihaćke općine, kako bi iskoristili mogućnosti koje EU trenutno pruža BiH.

Iako naša zemlja ima status potencijalnog kandidata i time ograničene mogućnosti korištenja evropskih fondova i programa, ipak postoje sredstva koja su u ovom trenutku dostupna i koja se mogu iskoristiti ako imamo dobro ideju koju znamo pretvoriti u projekt u skladu sa pravilima i zahtjevima koje postavlja EU. Istovremeno, u BIH je evidentan nedostatak ljudskih resursa u području pripreme i provedbe EU projekata, stoga je i cilj Projektne akademije da se ojačaju kapaciteti zaposlenih u lokalnim zajednicama, ministarstvima, kantonalnim javnim preduzećima, zavodima, ustanovama i drugim institucijama i organizacijama, NVO, privrednim subjektima, kao i fizičkih lica koja profesionalno i funkcionalno imaju ili mogu imati ulogu i mogućnost u procesu EU integracija.

Već nakon prvog dana edukacije svi polaznici su izrazili zadovoljstvo te istaknuli da su njihova očekivanja ispunjena, s obzirom na sveobuhvatan program rada, ali i vrlo kvalitetne predavače, koji prenose vlastito iskustvo sa konkretnim primjerima projekata koji su već finansirani sredstvima EU. Viši samostalni referent za rad sa mjesnim zajednicama u Općini Bihać Fersadeta Hadžić kaže: S obzirom na to da sam se dosada u svom radu susretala sa tematikom koja je predmet ove edukacije, ali u znatno manjem obimu, smatram da ću kroz ovaj vid dodatnog usavršavanja ojačati svoje kapacitete u poslu koji obavljam i da ću u skorije vrijeme biti uključena u projektni tim koji će se uspostaviti na nivou Općine Bihać.

Jedan od polaznika je i Damir Đug, stručni savjetnik i interni revizor u Općini Bihaćkoji očekuje da će stečeno znanje moći i praktično primjeniti: U svom dosadašnjem radu sam imao priliku da se susretnem sa fondovima Evropske unije, kao i načinom apliciranja na iste, jer sam dugo vremena radio u Službi za razvoj Općine Bihać. Nadam se da ću znanja koja apsorbiram kroz Projektnu akademiju adekvatno iskoristiti u budućem radu i da će moja institucija u saradnji sa SERDA-om uspješno materijalizirati stečena znanja i pomoći u razvoju Općine Bihać.

Nakon uspješno savladanog programa, polaznici će postati članovi Kluba Projektne akademije koji će se periodično sastajati u svrhu razmjene najnovijih informacija i iskustava o EU fondovima.

S obzirom na pozitivna iskustava polaznika tokom prethodna četiri ciklusa Projektne akademije, ali I sve veće potrebe za sticanjem znanja u ovoj oblasti, SERDA nastavlja sa programima edukacija istovremeno pružajući mogućnost organizacije edukacija i za ostale općine i institucije sa područja BiH koje izraze zainteresiranost za učešće u Projektnoj akademiji.

Svi zainteresirani za Projektnu akademiju, prijavu mogu preuzeti na web stranicama www.serda.bai www.ceppei.baili direktno u Sarajevskoj regionalnoj razvojnoj agenciji – SERDA. Prijave se mogu dostaviti putem e-maila: akademija@serda.ba, faxa: 033/663 - 923, na protokol ili poštom na adresu Sarajevska regionalna razvojna agencija – SERDA, ulica Hamdije Čemerlića 2/11, Sarajevo.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/703 – 801.