Vijesti

Arhiva vijesti

Treći sastanak projektnih partnera u okviru projekta finMED

Agencija za razvoj okruga Famagusta (ANETEL) je bila domaćin trećeg sastanka Projektnih partnera koji je održan 20. februara 2019. godine u Larnaci, Kipar.

Treći sastanak projektnih partnera u okviru projekta finMED thumb

Agencija za razvoj okruga Famagusta (ANETEL) je bila domaćin trećeg sastanka Projektnih partnera koji je održan 20. februara 2019. godine u Larnaci, Kipar.

Sastanak je bio fokusiran na modul “Studying” projekta koji će biti finaliziran u 2019. godini. Cilj ovog modula je povećanje razumijevanja i poznavanja mehanizama i rješenja za finansiranje inovacija u zelenim sektorima od strane javnih i privatnih aktera. Modul će prikupiti, razraditi i pružiti znanje za glavne ciljne grupe: javne vlasti, klastere i druge organizacije za podršku poslovanju, sektorske agencije, institucije visokog obrazovanja i istraživanja, mala i srednja preduzeća (MSP).

S jedne strane, ovo znanje predstavlja osnovni element usluge podrške koju pružaju klasteri i organizacije za podršku poslovanju svojim članovima za olakšavanje pristupa finansijama za inovacije. S druge strane ovo znanje, omogućava proces učenja politika u državnim organima, putem alata za izgradnju kapaciteta.

Oba alata će biti testirana, zatim transferirana i kapitalizirana. Oni se nadovezuju na raspoloživa znanja iz prošlih projekata i iskustava partnera, a istovremeno razrađuju ažurirane analize, podatke i know-how koji imaju koristi od relevantnih tekućih iskustava.

Nakon završetka modula “Studying”, projektni partneri će preći na modul "Testing". Ciljevi ovog modula se ogledaju u pružanju mogućnosti za učenje i povećanje kapaciteta neophodnih za korištenje mehanizama i rješenja za finansiranje inovacija u zelenim sektorima od strane javnih i privatnih aktera. Modul koristi znanje razrađeno u prvom modulu, kako bi testirao njihovu valjanost i na kraju ih poboljšao.

Osim toga, diskutovano je o učešću u Zelenim tematskim radnim grupama za zelenu rast (MED). Ove grupe su stvorene kako bi olakšale sistematičnu tehničku saradnju, sinergiju i zajednički rad među svim projektima koji pripadaju Zajednici Zelenog rasta MED-a u pogledu kapitalizacije i rezultata politika.