Vijesti

Arhiva vijesti

Tehnološka korporacija Andaluzija (CTA) iz Španije organizirala peti sastanak finMED partnera

32 učesnika iz 9 europskih zemalja su učestvovali u videokonferencijskom sastanku

Tehnološka korporacija Andaluzija (CTA) iz Španije organizirala peti sastanak finMED partnera thumb thumb

 

Tehnološka korporacija Andaluzija (CTA) iz Španije je 31. marta i 1. aprila bila domaćin 5. sastanka partnera na projektu finMED. Glavni cilj projekta je potaknuti finansiranje inovacija u sektorima povezanima sa „zelenim rastom“, koji je održiv ili ekološki prihvatljivi u Mediteranskoj regiji.

32 učesnika iz 9 evropskih zemalja sudjelovala su u ovom koordinacijskom sastanku, koji je održan putem videokonferencije zbog ograničenja kretanja uzrokovanim pandemijom COVID-19.

Sastanak je imao fokus na analizu rezultata evaluacije provedene na dva alata razvijena u projektu: jedan kao usluga samih javnih uprava, a drugi za podršku firmama koje traže finansiranje u sektorima zelenog rasta.

Osim toga, projektni partneri započeli su s planiranjem sljedećih aktivnosti, stavljajući ih u kontekst novog scenarija pandemije. Regija Pijemont, kao vodeći partner, pripremila je plan u kriznim situacijama koji razmatra moguće scenarije za rješavanje rizika povezanih s trenutnom situacijom.

FinMED sufinansira program Interreg-MED i okuplja 15 partnera iz 9 evropskih zemalja (Italija, Grčka, Bosna i Hercegovina, Portugal, Kipar, Slovenija, Francuska, Malta i Španija). Projekt će trajati 48 mjeseci sa ukupnim budžetom od 4,3 miliona eura.