Vijesti

Arhiva vijesti

Studijska posjeta projektnih partnera u okviru projekta SMART RIVER

U okviru projekta SMART RIVER organizovana studijska posjeta u Sarajevu

Studijska posjeta projektnih partnera u okviru projekta SMART RIVER

Partneri iz Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor i Općine Maribor posjetili su Sarajevo 11.10.2022. kako bi se upoznali s najboljim praksama i studijama slučajeva o smanjenju rizika na slivu rijeke Bosne. Stručnjaci iz Agencije za sliv rijeke Save predstavili su uspostavu prognostičkih sustava za rano upozoravanje na poplave u vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, a stručnjak iz tvrtke ES Hydrotechnics Sarajevo, prezentirao je aktivnosti na smanjenju rizika od poplava u sarajevskoj regiji. Sliv rijeke Bosne je dio sliva rijeke Save i prethodno spomenuta agencija upravlja riječnim slivovima.

Kako bi prikazali primjere dobre prakse, projektni partneri su obišli lokalitete i infrastrukturu za zadržavanje velikih voda u sarajevskoj regiji, konkretno mjesto gdje se rijeka Miljacka ulijeva u rijeku Bosnu na lokaciji Sarajevskog polja. Ovo područje bilo je pogođeno velikim poplavama u 2014. i 2021. godini.

Partneri su također obišli lokacije u općini Ilijaš, infrastrukturu u selima Kadarići i Ljubnići. Partnere se upoznalo s poplavama u ovoj regiji te poduzetim mjerama na prevenciji poplava. Također, posjetili su mjernu stanicu visine vodostaja u selu Ljubnići na rijeci Misoči, pritoci rijeke Bosne, gdje su predstavnici Agencije za rijeku Savu predstavili način prikupljanja podataka te mjere koje se poduzimaju nakon obrade podataka. U 2021. godini ovo područje je bilo pogođeno velikim poplavama, koje su proizvele velike materijalne štete. Predstavnici Općine Ilijaš predstavili su mjere koje su poduzeli na saniranju posljedica tih poplava te razgovarali sa partnerima o načinu unapređenja modela uzbunjivanja od poplava.