Vijesti

Arhiva vijesti

Studijska posjeta projektnih partnera u okviru projekta SMART RIVER

U okviru projekta SMART RIVER organizovana studijska posjeta Mariboru

Studijska posjeta projektnih partnera u okviru projekta SMART RIVER

Predstavnici sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA i Općine Ilijaš posjetili su Maribor 28. septembra 2022. u okviru projekta SMARTRIVER kako bi se upoznali s najboljim praksama i studijama s ciljem smanjenja rizika od poplava u slivu rijeke Drave. Gostima su prezentirani rizici od poplava u mariborskoj regiji, modeliranje te implementirane mjere za smanjenje rizika od poplava. Visoke vode rijeke Drave uzrokovale su 2012. godine poplave u velikom dijelu naselja nizvodno od rijeke Drave kod Maribora.

Projektni partneri su sa domaćinima obišli lokacije sa napravljenim konstrukcijama za sigurnost od poplava na rijeci Dravi u Dupleku i Pesnici gdje je izgrađena akumulacija za zadržavanje visokih voda rijeke Pesnice, pritoka rijeke Drave.

Predstavnik Slovenske agencije za vode predstavio je sustav financiranja mjera rizika od poplava u Podravju kao i realizirane projekte financirane od strane EU.