Vijesti

Arhiva vijesti

STIPENDIJE 'FONDACIJE HASTOR'

STIPENDIJE 'FONDACIJE HASTOR'
Danas je u Maloj Sali Općine Goražde potpisano 10 novih ugovora za stipendije koje dodjeljuje Fondacija HASTOR. Dobitnici stipendija su učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Goražde. Riječ je o stipendijama u iznosu 100 KM za učenike osnovnih i 150 za učenike srednjih škola koje će dobijati u narednih 12 mjeseci. Riječi dobrodošlice najprije je poželio načelnik Muhamed Ramović, koji se u ime prisutnih zahvalio fondaciji na ovim stipednijama.
Kako je kazao g. Ramo Hastor, Fondacija HASTOR je neprofitna oganizacija koja svojim radom podržava i osnažuje djecu i mlade u nastojanju da postanu samosvjesni lideri u svojim zajednicama. Fondacija se oslanja na obrazovanje kao sredstvo za postizanje ciljeva, međutim Fondacija dugoročno utiče na rješavanje problema bosanskohercegovačkog društva kao što su siromaštvo i nezaposlenost. Fondacija nije zamjena tj. alternativa roditeljima ili ustanovama koje se svakodnevno brinu o djeci, već svojim resursima Fondacija priprema djecu/mlade da se uz korištenje vlastitih potencijala i novih ideja suprostavljaju izazovima modernog društva.
Fondacija Hastor nije isključivo namijenjena talentovanoj djeci/omladini već će prvenstveno pružiti izazov djeci koja su na neki način marginalizovana usljed teškog socio ekonomskog statusa i sredine u kojoj žive.
Osnovna ideja i cilj Fondacije Hastor je pružiti šansu mladima da svojim uspješnim školovanjem kao i volonterskim radom učestvuju u razvijanju lokalnih zajednica i vlastitih resursa.
Svi korisnici stipendije će se uključiti u volonterske aktivnosti Fondacije. Broj sati će biti određen u dogovoru sa stipendistom. Supervizori Fondacije će pomoći pri odabiru institucija za volontiranje, tema i problema.
Uspješnim djelovanjem Fondacija Hastor će nastojati proširiti svoje aktivnosti i na druge vidove pomoći mladima odnosno obrazovnim ustanovima sa područja koja su ekonomski najnerazvijenija u Bosni i Hercegovini. U budućnosti, Fondacija Hastor će nastojati razvijati poduzetnički duh kod mladih sa ciljem aktiviranja kreativnih potencijala mladih i finansijskom pomoći motivirati ih na realizaciju ideja i zadatih ciljeva. Fondacija je neprofitna organizacija registrovana u Bosni i Hercegovini, a sav rad njenih članova baziran je na volonterskoj osnovi.
Međunarodni angažman Hastor Fondacije BiH kao i Hastor Stiftung Njemačka usmjeren je na podršku privrednog razvoja brojnih zemalja. Ovaj cilj moguće je postići, prije svega, obrazovanjem mladih ljudi, obzirom da je obrazovanje neprocjenjivo dobro koje vodi ka blagostanju zemlje. Kao partneri KINDERNOTHILFE Fondacije Hastor podržavaju obrazovanje djece i omladine u Afganistanu, Bangladešu, Bosni i Hercegovini, Brazilu, Etiopiji, Haitiu, Hondurasu, Indiji, Južnoafričkoj Republici, Keniji i Peru.
Projekti Fondacije obuhvataju pomoć mladim ljudima koji se na neki način nalaze na margini društva na osnovu njihovog teškog socio-ekonomskog statusa, kao i talentovanoj djeci i omladini.
Fondacija danas stipendira 976 učenika u Bosni i Hercegovini, a na području BPK-a su 24 učenika srednjih škola, 75 učenika osnovnih škola i 6 studanata.