Vijesti

Arhiva vijesti

Sistem vaucera za mikro, mala i srednja preduzeca u BiH ponovo aktiviran

Kroz saradnju projekta EURELSMED sa agencijama NERDA, RARS, RDA NW, REDAH, REZ i SERDA pokrenut je sistem vaucera za MSP. Koristenjem vaucera, mikro mala i srednja preduzeca ostvaruju lakši pristup kvalitetnim konsultantskim uslugama i obuci te dobivaju mogucnost da postanu konkurentnija.
Vrijednost vaucera je stimulativno sredstvo za povecanje potražnje za konsultantskim i uslugama obuke time što se pomocu vaucera subvencionira znacajan dio troškova za ove usluge.
Ko se može prijaviti?
Vauceri su dostupni širom zemlje za MSP registrirana u:
- proizvodnom sektoru
- preradivackom sektoru
- gradevinskom sektoru
- sektoru usluga
Po definiciji, MSP su one kompanije ili organizacije koje imaju od 1 do 250 uposlenih (1-10 mikro, 11-50 mala, 51 do 250 srednja).
Za koje usluge se možete prijaviti?
Sistemom vaucera obuhvacene su tri komponente pomoci za koje se vauceri mogu iskoristiti kao djelomicno placanje.
1. Strateški pregled/dijagnoza MSP (dvodnevna procjena stanja vašeg poslovanja - na jasan i nov nacin ukazat ce na prioritete i prilike za vaše preduzece, te identificirati potrebe za posebnim vrstama konsultantskih usluga) je obavezan dio i kao takav ne iziskuje nikakve troskove preduzeca.
Ova komponenta vaucer sistema se u cijelosti subvencionira od strane projekta ERELSMED (100% besplatan).
2. Konsultantski zadaci za MSP
Rješavanje specificnih potreba vašeg preduzeca – nova poslovna strategija, unaprijedenje marketinga, efikasnija organizacija, bolja finansijska kontrola ili bolja kontrola kvalitete.
Ova komponenta se subvencionira u iznosu od 75% troškova i do deset konsultantskih dana za MSP osnovana prije manje od dvije godine, te 50% troškova i do petnaest konsultantskih dana za MSP koja postoje duže od dvije godine. MSP se moraju prvo prijaviti i proci dvodnevni strateški pregled/dijagnozu da bi se prijavila za konsuktantske usluge.
3. Obuke za menadžere MSP
Dvodnevni kursevi obuke koji obradjuju specificne teme – ukljucujuci nove marketinške alate, izradu boljih poslovnih planova ili unapredjenje finansijske kontrole.
Vaucer se izdaje na individualno ime menadzera ili strucnjaka zaposlenog u MSP. Ova komponenta se subvencionira sa 50% troškova obuke. Prijava na ovu komponentu nije uslovljena s strateški pregled/dijagnozu
Ko pruža usluge poslovne podrške?