Vijesti

Arhiva vijesti

Serija sastanaka o jačanju svijesti o procesu regionalnog razvoja na prostoru SMR

S ciljem jačanja svijesti o procesu regionalnog razvoja na prostoru Sarajevske makroregije (SMR) a time i cijele BiH, SERDA u saradnji sa EU RED II u proteklom periodu organizirala je seriju sastanaka za načelnike općina/opština sa područja SMR.
Sastanci su do sada održani 04.05. u Goraždu (za općine/opštine gornjeg Podrinja), 08.05. u Kiseljaku (za općine Kiseljak, Kreševo, Fojnica) i Visokom (za općine Visoko, Olovo, Breza, Vareš), te 10.05. u Sarajevu za KS, Grad Sarajevo i općine Centar, Stari Grad, Novi Grad, Novo Sarajevo, Ilidža, Trnovo, Hadžići, Ilijaš.
U fokusu ovih sastanaka bila je strategija razvoja malih i srednjih preduzeća, te uloga jedinica lokalne samouprave u ovom procesu. Također, na pomenutom sastanku raspravljalo se i o podizanju nivoa svijesti o Europskoj uniji (EU) i regionalnom razvoju, te ažuriranju strategije razvoja od strane općine/opština SMR. Ovom prilikom načelnici su obaviješteni o budućem pozivu za apliciranje na EU RED fondove.
Regionalni ekonomski razvoj predstavlja ključni instrument za podršku i ubrzavanje procesa ekonomskih reformi, te pripremu temelja za konačno pristupanje BiH EU. Istovremeno, posebno kroz SERDA-u, EU pruža podršku projektima lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja.
Predviđeno je da se u narednom periodu održi još jedan ovakav sastanak na Palama.
Goražde (04.05.2006.)
Kanton Sarajevo (10.05.2006.)