Vijesti

Arhiva vijesti

SERDA partner na izradi Strategije razvoja kulture u Kantonu Sarajevo do 2027. godine

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je Nacrt strategije razvoja kulture u KS 2022-2027. Radi se o prvoj sektorskoj strategiji razvoja koja definira javne politike, pravce, ciljeve i resurse razvoja sektora kulture.   

SERDA partner na izradi Strategije razvoja kulture u Kantonu Sarajevo do 2027. godine

S obzirom da u Kantonu Sarajevo nije postojala jasno definirana politika razvoja kulture, na inicijativu Ministarstva kulture i sporta KS 2022. godine se pristupilo izradi Strategije, kao jednom od strateških ciljeva ovog ministarstva. Partner Ministarstvu na izradi ovog dokumenta je Sarajevska regionalna razvojna agencija - SERDA.  

"Prioriteti i mjere za ostvarivanje strateških ciljeva su sada sistematizirani, i to će poduprijeti razvoj i raznolikost kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u kontekstu poboljšanja kvaliteta života u KS i jačanja ljudskog kapitala, zatim čuvati, zaštiti i promicati materijalnu i nematerijalnu baštinu u kontekstu jačanja identiteta i društvenog kapitala KS  te poduprijeti kulturnu i kreativnu industriju u kontekstu osnaživanja održivog razvoja", objasnio je tri strateška cilja ministar kulture i sporta KS Samir Avdić.   

Unutar ovih ciljeva definisani su i prioriteti i mjere za ostvarivanje istih, među kojima su osnaživanje kvaliteta i raznovrsnosti kulturne i umjetničke produkcije, jačanje internacionalizacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, poboljšavanje stanja i upravljanja baštinom, te valorizacija baštine, podrška razvoju kulturnih i kreativnih industrija, itd. U Strategiji su također naznačeni projekti koji bi mogli imati ključni doprinos realizaciji mjera, ostvarivanju prioriteta i postizanju strateških ciljeva, odnosno ostvarivanju vizije razvoja kulture Kantona Sarajevo do 2027.  

Pored stručnjaka Ekonomskog instituta Sarajevo, koji je bio nosilac aktivnosti i izrade ovog dokumenta, bili su angažirani i stručnjaci iz brojnih oblasti, kako bi se došlo do najboljih prijedloga. U toku izrade Strategije, Ministarstvo kulture i sporta je formiralo dvije fokus grupe, koje su osiguravale mobiliziranje relevantnih aktera iz oblasti kulture.  

Organizirane su i radionice sa navedenim fokus grupama, konsultacije sa domaćim i međunarodnim ekspertima, ekspertima UNESCO-a, diskusije.  Kao drugi korak u procesu izrade sektorske strategije bila je izrada Strateške platforme ili strateškog okvira razvoja sektora kulture, koju čine: situaciona analiza, zatim strateško fokusiranje, vizija, strateški ciljevi sa indikatorima.   

"Komentari, sugestije i prijedlozi dostavljeni u okviru javnih konsultacija su razmotreni na nivou ekspertnog tima i inkorporirani u tekst Nacrta strategije razvoja kulture KS", naveo je ministar Avdić, objasnivši da je nadzor nad izradom Strategije vršila Radna grupa sačinjena od prorekotice za umjetnost, umjetničkoistraživački rad, kulturu i sport Univerziteta u Sarajevu, dekana ekonomskog, arhitektonskog i filozofskog fakulteta UNSA te predstavnika Ministarstva kulture i sporta i SERDA-e.   

Utvrđeni Nacrt strategije razvoja kulture u Kantonu Sarajevo će biti dalje proslijeđen u skupštinsku proceduru, nakon čega će uslijediti i javna rasprava u trajanju koje odredi Skupština KS.