Vijesti

Arhiva vijesti

SERDA na Danu zapošljavanja opštine Pale

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA sudjelovala je 15. oktobra na manifestaciji Dan zapošljavanja opštine Pale, organiziranoj u okviru Projekta zapošljavanja madih u BiH (YEP).
Na Danu zapošljavanja posjetiocima je prezentiran Kreditno-garantni fond SERDA-e, tacnije kreditna linija za mlade od 18 do 35 godina starosti, koja nudi povoljne uslove za pokretanje ili razvijanje poduzetnickih aktivnosti. Zainteresiranima su pojašnjene mogucnosti koje im se pružaju putem ove kreditne linije, te su upoznati sa vrstama usluga i strucne pomoci koje mogu dobiti u okviru Kreditno-garantnog fonda.
U okviru Dana zapošljavanja u Palama ponudeno 100 radnih mjesta na poducju opštine Pale i Istocnog Sarajeva ucenicima završnih razreda srednje škole, studentima i onima koji su završili obrazovanje.
Dani zapošljavanja dio su trogodišnjeg Projekta zapošljavanja mladih, koji finansiraju švajcarska Agencija za razvoj i saradnju (SDC) i austrijska Agencija za tehnicku saradnju (ADC), a implementira ga njemacka kompanija GOPA, sa cetiri partnerske organizacije iz BiH : Development Studio (Posao.ba), proMENTE Sarajevo, Agencija Spektar i Taldi Tuzla. Projekat pomaže školama u osnivanju karijernih centara, u ruralnim oblastima obavlja preduzetnicke treninge i pruža prakticnu podršku Zavodima za zapošljavanje u pružanju aktivnih mjera zapošljavanja sa posebnim fokusom na starosnu grupu do 30 godina. Projekat je usmjeren na zajednicko djelovanje javnog i privatnog sektora što treba dovesti do pozitivnih promjena na tržištu rada u BiH i zapošljavanja preko 1200 mladih ljudi.
Program „Dan zapošljavanja“ u Palama podržan je od Opštine Pale, te Zavoda za zapošljavanje RS.