Vijesti

Arhiva vijesti

SERDA-JICA:Proglašeni najuspješniji mentori 2015. godine

U okviru projekta “Uspostavljanje i promocija mentoring sistema za mala i srednja preduzeća u zemljama zapadnog Balkana - Srbiji, BiH i Crnoj Gori” koji realizira Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BIH MOFTER, te uz podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA, danas je u Sarajevu upriličeno proglašenje 5 najuspješnijih mentora u 2015. godini koji su pružili mentoring podršku firmama sa područja KS. Najboljim mentorima su proglašeni Asad Karišik, Armina Arslanagić Čengić i Belma Pašić iz SERDA-e te Aida Klemenčić i Amila Šehić iz Vanjskotrgovinske komore BIH. Podrška firmama je pružena u oblastima marketinga, upravljanje proizvodnjom, finansijsko upravljanje, savjetovanje s mentorom, korporativne dijagnoze, analiza rješenja … ( kroz izradu biznis i marketing planova, povezivanja sa novim klijentima, izradu promotivnih publikacija, edukacije, učešće na sajmovima….).

Projekt “Uspostavljanje i promocija mentoring sistema za mala i srednja preduzeća u zemljama zapadnog Balkana - Srbiji, BiH i Crnoj Gori” realizira se od 2013. godine, a realizira su u partnerstvu sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj iz Srbije i Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća iz Crne Gore. Projekt se bazira na iskustvima Japana, koji je još 1974. godine uspostavio sistem mentoringa, podržan od strane lokalne vlasti u okviru Ministarstva ekonomije, trgovine i industrije. Trenutno je u ovoj zemlji više od 3000 mentora koji pružaju besplatne mentoring usluge malim i srednjim preduzećima. 2011. godine uz podršku JICA-e sistem mentoringa je uspostavljen i u Republici Srbiji i do sada je u ovoj zemlji osposobljeno 75 mentora iz 18 razvojnih agencija koji pružaju mentorske usluge za oko 100 kompanija godišnje.Regionalni mentoring usluga predstavlja zajednički rad mentora i poduzetnika u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rješenja za buduće poslovanje.

Zahvaljujući podršci Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA i u BIH je osposobljena prva grupa mentora ( 11 iz SERDA-e i 4 iz Vanjskotrgovinske komore BiH) koji su do sada pružili podršku za oko 25 MSP. U proteklom periodu, JICA konsultanti su proveli evaluaciju zadovoljstva korisnika mentoring usluga na osnovu koje su i izabrani najuspješniji mentori u 2015. godini.