Vijesti

Arhiva vijesti

SERDA domaćin četvrtog sastanka projektnih partnera u okviru projekta finMED

Sastanak projektnih partnera u okviru projekta finMED je održan u Sarajevu 1. i 2. oktobra 2019. godine, a domaćin je bila Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA

SERDA domaćin četvrtog sastanka projektnih partnera u okviru projekta finMED thumb thumb thumb thumb thumb thumb

Tokom prvog dana sastanka testiran je razvijeni alat za podršku prilikom odlučivanja za klastere i organizacije za podršku poslovanju s ciljem pomoći članovima tih organizacija u pristupu finansijama. Ta će se pomoć realizirati u dva koraka: 1) provedba kurseva za obuku klastera i organizacija za poslovnu podršku 2) koje zauzvrat pružaju uslugu odabranom broju kompanija. Pružanje usluge otvoreno je za sva mala i srednja poduzeća koja će se moći javiti na poziv za iskazivanje interesa o kojem će biti obaviješteni na web stranicama projektnih partnera tokom novembra 2019. godine.

Na sastanku je također razgovarano o upućivanju na testiranje alata za izgradnju kapaciteta javnih tijela za poboljšanje finansiranja inovacija u zelenom sektoru koji će se odvijati putem internetskog kursa. Trening će biti organiziran u sedam modula u trajanju od 12/15 minuta i može se koristiti kao samostalni trening materijal ili u kombinaciji s priručnikom. Ciljna skupina kursa je osoblje koje radi u regionalnim javnim tijelima MED-a, uključujući kreatore politika, menadžere, tehničare (npr. pravne, financijske, inovacijske stručnjake itd.) koji su upoznati s javnim programima podrške za mala i srednja preduzeća. Svaki će partner uključiti što više polaznika.

Drugi dan sastanka je bio posvećen sastanku upravnog odbora kako bi se razgovaralo o financijskim i administrativnim aktivnostima vezanim za projekt.