Vijesti

Arhiva vijesti

SEOSKA DOMAĆINSTVA KATUNSKIH NASELJA VRANICE EDUCIRANA ZA PRUŽANJE KVALITETNIJIH TURISTIČKIH USLUGA

U okviru projekta "Katunski putevi Crne Gore i Bosne i Hercegovine" koji finansira Evropska unija, tokom februara i marta ove godine održane su serije edukacija za seoska domaćinstva katunskih naselja planine Vranice, u oblastima pružanja turističkih usluga i sigurnosti u proizvodnji hrane.

75 polaznika uspješno je okončalo edukacije organizovane u kompleksu banjskog lječilišta Reumal u Fojnici, čime su ojačani kapaciteti domaćinstava pet katunskih naselja planine Vranice (Prokoško jezero, Vrtača, Golica, Gvožđanske staje i Otigoške staje), smještenih između općina Fojnica, Konjic, Kiseljak, Kreševo i Visoko.

SEOSKA DOMAĆINSTVA KATUNSKIH NASELJA VRANICE EDUCIRANA ZA PRUŽANJE KVALITETNIJIH TURISTIČKIH USLUGA thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb

Katunska naselja postaju sve atraktivnije turističke destinacije za domaće i strane turiste koji žele doživjeti čari netaknute prirode, okusiti brižljivo pripremanu i zdravu organsku hranu, te pobjeći od brzine svakodnevnice. Stoga su i teme edukacija obuhvatale oblasti smještaja gostiju, uključivanja tradicionalnih elemenata u turističku ponudu, proizvodnju i pripremu hrane uz poštivanje međunarodnih standarda sigurnosti, te pakovanje proizvoda. Može se reći da su žena katunskih naselja koje su prošle ovu obuku značajno unaprijedile svoja znanja i kapacitete, obzirom da su upravo one uglavnom zadužene za prihvat gostiju i pripremu hrane, čime je povećan ukupan kvalitet turističkih usluga u katunima, čineći ih zanimljivijom turističkom destinacijom u cjelini.

U prethodnom periodu implementacije projekta, seoskim domaćinstvima katuna dodjeljeni su i solarni sistemi kako bi se unaprijedili kapaciteti za pružanje turističkih usluga. Ostale projektne aktivnosti obuhvataju trasiranje tematske katunske staze “Vranički katuni” duge preko 211 km i postavljanje turističke signalizacije na njoj. Nabaviće se i postaviti turistički mobilijar (nadstrešnice i klupe, kamp mjesta sa ognjištima i pitkom vodom) u katunskim naseljima, izraditi promo film o katunskim naseljima prekograničnog područja Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a organizovat će se i studijska posjeta katunskim naseljima Crne Gore, u svrhu prijenosa znanja, dobrih praksi i umrežavanja lokalnog stanovništva katuna ove dvije zemlje.

Projekat "Katunski putevi Crne Gore i Bosne i Hercegovine" realizuje se u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Bosna i Hercegovina, a implementiraju ga Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, Općina Fojnica i Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, u partnerstvu sa Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore i Regionalnom razvojnom agencijom za Bjelasicu, Komove i Prokletije iz Crne Gore. Cilj projekta je unapređenje kvalitete i diverzifikacija turističke ponude, bazirane na prirodnom i kulturnom naslijeđu prekograničnog područja. Ukupna vrijednosti projekta je preko 466.000 EUR. Evropska unija je obezbijedila preko 396.000 EUR bespovratnih sredstava, dok ostatak sufinansiraju projektni partneri.