Vijesti

Arhiva vijesti

Sastanak zainteresiranih banaka partnera projekta Model EE

Povodom objavljenog Javnog poziva bankama za izražavanje interesa za kreditiranje korisnika projekta „Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljenje) (Model EE), održan je danas u prostorijama SERDA-e sastanak sa predstavnicima banaka koje su izrazile interes i dostavile svoje ponude.

Sastanak zainteresiranih banaka partnera projekta Model EE

Tema sastanka bilo je preciziranje procedura i uslova za korisnike Modela EE, tražioce kredita za implementaciju mjera energetske efikasnosti. U narednom periodu očekuje se potpisivanje ugovora sa bankama partnerima projekta i nastavak aktivnosti koje proizlaze iz Modela EE.

Model EE predstavlja univerzalno primjenjiv, transparentan, nediskriminatoran i socijalno osjetljiv okvir za promociju i podršku projektima energetske efikasnosti u Kantonu Sarajevo. Projekat ima za cilj smanjenje troškova grijanja i unaprijeđenje energetske efikasnosti objekata, pri čemu uštede na troškovima energenta na mjesečnom nivou, mogu dostići i do 50% (dovoljne za povrat uloženih sredstava), stoga, slogan Modela EE je PREPOLOVI RAČUN, UTOPLI ZGRADU.

Efekti projekta bit će vidljivi kroz smanjenje potrošnje energenata, smanjenje zagađenosti zraka, ljepšu i ujednačenu urbanističku sliku Kantona Sarajevo, duži životni vijek nekretnina i povećanje privrednih aktivnosti na području Kantona Sarajevo.

Prednosti za korisnike Modela EE:

  • Pokriveni troškovi izrade energetskih audita i projektne dokumentacije za realizaciju mjera energetske efikasnosti
  • Mogućnost korištenja namjenske kreditne linije kod banaka koje su partneri na implementaciji   Modela EE
  • Subvencioniranje dijela kamatne stope za korisnike kojima su u okviru projekta odobrena kreditna sredstva
  • Sufinansiranje dijela troškova u iznosu do 40% za utopljavanje objekata i druge mjere energetske efikasnosti predviđene za dati objekat
  • Pokriveni troškovi nadzora nad izvođenjem radova u cilju poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu