Vijesti

Arhiva vijesti

Sastanak korisnika pilot aktivnosti u okviru projekta CHEBEC

U prostorijama SERDA-e, u ponedjeljak 28.01.2019. godine, održan je informativni sastanak za korisnike projektnih pilot aktivnosti

Sastanak korisnika pilot aktivnosti u okviru projekta CHEBEC thumb

U prostorijama SERDA-e, u ponedjeljak 28.01.2019. godine, održan je informativni sastanak za korisnike projektnih pilot aktivnosti, u okviru projekata CHEBEC- Prodor mediteranske privrede kroz kreativni i kulturni sektor, koji je dio EU INTERREG MED programa. Na sastanku je predstavljen projekat CHEBEC i sve njegove aktivnosti te su korisnici upoznati sa pilot aktivnošću koja se realizuje u okviru radnog paketa.  Pojašnjene su im njihove uloge, benefiti od brojekta i način buduće realizacije aktivnosti.

Chebec se bavi glavnim izazovima kretivne i kulturne industrije (KKI) na Mediteranu danas,  te podržava pristup KKI novim tržištima uz zadržavanje vlastitog identiteta.

Chebec projekat će u okviru implementacije primijeniti  integrisani program podrške kompanijama i profesionalcima u cilju uspostavljanja i razvijanja  međunarodnih  kompetencija i kontakta.