Vijesti

Arhiva vijesti

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA organizirala Business2finance (B2F) sastanke

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA organizirala je 28.07.2020. godine, Business2finance (B2F) sastanke u okviru projekta “Poticanje ulaganja u inovacije u sektorima zelenog rasta kroz usluge inovativnih klastera na području Mediterana (MED) – finMED”, sufinansiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA organizirala Business2finance (B2F) sastanke thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb

Business2finance (B2F) sastanci su imali za cilj da olakšaju usklađivanje finansijskih potreba malih i srednjih poduzeća sa zahtjevima finansijera te umrežavanje i detaljniju razmjenu informacija. Prisustvo predstavnika finansijskih institucija i kompanija pokazalo je da postoji zajednička želja i potreba za realizacijom ovakvog tipa sastanaka. Gledajući iz ugla vremena i krize u kojoj trenutno živimo, izazvane pandemijom koronavirusa, današnji sastanci su višestruko značajni i dobrodošli.
 
Prilikom sastanka prezentiran je, u okviru projekta, razvijeni online Alat za pružanje usluga (SST). Alat za pružanje usluga (SST) je zamišljen kao IT alat podrške malim i srednjim preduzećima u planiranju i uključivanju u inovativna rješenja u zelenim sektorima, izravno ih upućujući prema odgovarajućim oblicima financijskih resursa ili finansijera.
 
SST je softverski alat dizajniran da bude jednostavan sa prijateljskim okruženjem, a sastoji se od sedam grupa pitanja (inovacije, komunikacije i pozicioniranje, adekvatnost na zeleni rast, financijske procjene, tržište i internacionalizacija, upravljanje i ljudski kapital, imovina).