Vijesti

Arhiva vijesti

Saopcenje za javnost

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJABOSNEIHERCEGOVINE
ZENICKO-DOBOJSKI KANTON
OPCINA VISOKO
OPCINSKI NACELNIK
________________________________________________________________________
Broj: 01/2-02-936/09
Datum: 18.12.2009. godine
JP RTV VISOKO
PREDMET: Saopcenje za javnost.-
Povodom ucestalih krivih i netacnih informacija u javnosti oko zimskog održavanja puteva na podrucju opcine Visoko, Opcinski nacelnik upoznaje javnost da su na vrijeme poduzete sve potrebne radnje vezane za zimsko održavanje u 2009/2010.godini.
Pošto zbog ponovnog žalbenog postupka ugovor nije potpisan do 15.11.2009. godine, a u cilju normalnog funkcionisanja saobracaja na lokalnim putevima, krajem novembra Opcinski nacelnik angažovao je JKP „Gradska groblja“ Visoko za cišcenje lokalnih puteva.
Tako da lokalne puteve u dužini od 92,8 km ciste JKP „Gradska groblja“ Visoko, a podurcje grada JKP „Visocica“ Visoko. Ostali putni pravci na našoj opcini su u nadležnosti Kantona i Federacije.
Prema tome nisu tacne informacije da Opcinski nacelnik i nadležne službe nisu obezbjedile zimsko održavanje puteva na podrucju Opcine Visoko.
S poštovanjem,
DOSTAVLJENO: OPCINSKI NACELNIK VISOKO
1. Naslovu,