Vijesti

Arhiva vijesti

Saobraćajno zagušena Evropa: Koliko puta vozači moraju da plate?

Wil Botman, generalni direktor FIA-e, European Bureau, izrazio je zabrinutost u vezi sa glasanjem u EU Parlamentu po pitanju eurovinjeta jer se otvara prostor za zagušenje kod naplata za putnička vozila.
“Svaki dan, korisnici europskih cesta moraju trpiti veliko povećanje zagušenosti u svim djelovima Europe. Sada usprkos ovako jadnom stanju sa gužvama treba uvesti i dodatne naplate” rekao je Botman.
Zanemarenost evropske putne infrastrukture tokom godina je uzrokovao današnja zakrčenja na cestovnim mrežama. Mnoga od potrebnih ulaganja u nadogradnju i održavanje sistema su prolongirana dok su doprinosi i porezi koje kontinualno plaćaju korisnici cesta jednostavno nestali u generalnim budžetima i utrošiće se na druge stavke koje nisu u vezi sa cestama.
“Odluka donesena od strane Europskog Parlamenta znači da će korisnici cesta nastaviti da budu blokirani u saobraćaju, ali će se od njih zahtijevati i da kroz naplatu za korštenje plate za pravo da budu zablokirani” izjavio je Botman.
Ukoliko ovi prijedlozi postanu realnost, korisnici cesta neće kao do sada plaćati samo za izgradnju i održavanje putne infrastrukture putem poreza na motorna vozila, koji su usputno među najvisočijim u svijetu. Gubitak vremena u saobraćajnim zakrčenjima je isto tako jedan veliki trošak, a sada će se još dodatno plaćati za prebukirane ceste, bez ikakve nade da će se vidjeti poboljšanje ili alternativa za ovakvu neprihvatljivu situaciju.
“Plaćati tri puta za nikakvo poboljšanje nije nikakav napredak!” kaže Botman.