Vijesti

Arhiva vijesti

Razgovori o formiranju industrijske zone Famos-Hrasnica

U organizaciji Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA i Općine Ilidža 11. juna 2007. godine u prostorijama štamparije BEMUST –općina ilidža održan je sastanak o temi formiranje industrijske zone Famos-Hrasnica. Sastanku su prisustvovali ministar privrede Kantona Sarajevo Abid Šarić, načelnik Općine Ilidža Amer Ćenanović i pomoćnici načelnika Nazif Babajić i Azra Stambolić te saradnica Jasmina Pepić, direktor Famos Gradnja d.d Enver Muharemović, direktor Alternativa d.o.o. Salih Lemeš, direktor Strojal d.o.o. Amir Alić, direktor BH Plakat d.o.o Adnan Moćević, direktor Zakir Commerce d.o.o. Zakir Bemar, .zamjenik direktora Ferotom-Plin d.o.o. Marijana Bošnjak, zamjenik direktora ECN d.o.o. Nedžmija Ćiber, direktor Megati-M Pack Jakup Imamović, direktor Bemust-a Mustafa Bećirović, direktor F.N. Dallas Fehim Baždarević, direktor Famos Holding d.d. Ćamil Katović, direktor Arit Dževad Tirak, direktor DTS-Šped Hamdo Borovac, direktor Green Projekta Fadil Budnjo, direktor M-Steel Sarajevo Igbala Gudžević, predstavnik Metalni profili Fadil Ćatović, , predstavnik SA-GRAMAT d.o.o Eminudin Arsanagić, predstavnik Metalprodukt Nurko Mirojević,predstavnik Ekonomskog instituta u Sarajevu prof. Fikret Hadžic direktor Lespnet Edin Alić, direktor SERDA Ševkija Okeric i saradnik na projektima Asad Karišik.
...
U uvodnom obraćanju direktor SERDA-e Ševkija Okerić potsjetio je prisutne na činjenicu da su industrijske zone prepoznate kao efikasan instrument regionalnog ekonomskog razvoja i stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta. Stoga je i cilj današnjeg sastanka da se kroz zajednički rad i diskusiju prepoznaju zajednički interesi kompanija, te u tom pravcu nastavi dalji angažman u formiranju industrijske zone Famos-Hrasnica naglasio je direktor Okerić.
...
Govoreći o značaju formiranja industrijskih zona i njenim razvojnim mogućnostima prof. Fikret Hadžić sa Ekonomskog instituta u Sarajevu, naglasio je da su općine Ilidža i Vogošća vodeće u vezi sa razvojem industrijskih zona, te da se konkretno Famos-Hrasnica može razvijati i u pravcu Slobodne zone. Međutim, evidentan je problem infrastrukture.
...
Ministar Abid Šarić je naglasio da je Vlada KS za ovu godinu izdvojila 1.000.000 KM za obnavljanje infrastrukture u tri industrijske zone i to u Hadžićima, Vogošći i Ilidži, te da će Vlada podržati Industrijsku zonu Famos-Hrasnica. Istovremeno, načelnik Općine Ilidža Amer Ćenanović naglasio je opredijeljenost ove lokalne zajednice u razvoju industrijske zone, kao i važnost izrade regulacionog plana i aktivnog učestvovanja firmi iz kruga Famos-Hrasnica u njegovoj izradi.
...
Direktor štamparije Bemust Mustafa Bećirević istakao je da firme imaju velike finansijske gubitke zbog nesređene situacije u vezi sa infrastrukturom i komunalnim uslugama, te da je potrebno tačno definisati šta firme u ovoj zoni dobivaju ovim projektom. Istovremeno, direktor Green Projekta Fadil Budnjo zahvalio se na podršci SERDA i naglasio da već duže vrijeme postoji zajednička saradnja. Predložio je formiranje neprofitabilne organizacije ili D.D. te da se svim kompanijama unutar zone ponudi učešće na ravnopravnoj osnovi.
...
Na kraju sastanka, formiran je i tim za realizaciju u sastavu Mustafa Bećirević, Marijana Bošnjak, Dževad Tirak, Salih Lemeš, Fadil Budnjo, Ćamil Katović, koji će u saradnji sa SERDA-om pripremiti prijedlog ugovora i prijedlog finansijske konstrukcije kako bi se pristupi