Vijesti

Arhiva vijesti

Prvi CHEBEC webinar sa Tomom Flemingom

Strategija i partnerstvo : podrška kreativnim ekosistemima – Tom Fleming
Ponedeljak 28.01.2019. u 12:00  sati (CET vrijeme)

Prvi CHEBEC webinar sa Tomom Flemingom thumb

Kultura i kreativnost mogu biti pokretači teritorijalnog razvoja, ne samo u ekonomskoj dimenziji (stvaranje radnih mjesta i prihoda), već i socijalnoj (socijalna kohezija), ekološkoj (održivi rast) i političkoj (modeli i pristupi upravljanja). Ova perspektiva zahtijeva strateški pristup, razmatranje dugoročnih efekata i stvaranje sinergija između sektora CCI sa drugim sektorima. O ovim temama će se baviti prvi webinar projekta Chebec, koji je organizirao CIMAC, a koji je uglavnom namijenjen donosiocima odluka i zainteresiranim stranama u regijama Chebec projekta.

Glavne teme za diskusiju
Koji su strateški razlozi za razvoj kreativnog ekosistema / klastera / programa?
Kako kreativni ekosistemi mogu postati održivi, ​​inkluzivni i konkurentni?
Da li postoje standardizirani međunarodni mehanizmi za kulturu i kreativnost koji se mogu prilagoditi različitim tipovima i mjerilima grada i regije?
Koji su različiti alati za veće gradove, manje gradove, urbana područja visoke gustoće ili niske gustoće?
Kako mjeriti i koristiti direktne i indirektne društveno-ekonomske dokaze za kulturni i kreativni sektor na teritoriji MED?
 
O Tomu Flemingu
Tom Fleming je vodeći međunarodni stručnjak za kreativnu ekonomiju, kulturnu i umjetničku politiku i kreativne gradove i regije. Njegov rad se fokusira na savetovanje vlada, opština i institucija širom sveta da razviju efikasnija istraživanja, politike, strategije i akcije širom kreativne ekonomije.

Vodio je strateške istraživačke projekte, sa posebno snažnim rezultatima u Evropi, Rusiji, Jugoistočnoj Aziji, Karibima, podsaharskoj Africi i na Bliskom istoku. Glavni klijenti su bili Svjetska banka, UNESCO, Evropska komisija, British Council, Umjetnički savjeti, Filmski savjeti, više vlada, općine, kulturne i obrazovne organizacije i nevladine organizacije.

Vidi više na: http://tfconsultancy.co.uk/people.ph

Link za virtualnu sobu: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/462550632

Link na Chebec Web stranicu: https://chebec.interreg-med.eu/news-events/events/detail/actualites/first-chebec-webinar-by-tom-fleming/

Kako se pridružiti diskusiji?
Evo sledećih koraka:
 
1. Kliknite na link
2.: Od vas će se tražiti da instalirate Zoom_launcher.exe u vaš PC (trebat će vam administratorska prava da ga instalirate)
3:  Otvorite datoteku
4.: Počinje proces instalacije ZOOM-a, pričekajte da se završi instalacija
5.  Po završetku, pojavljuje se prozor "login" u ZOOM-u. Morate unijeti svoje ime.
6.  Povezani ste sa videokonferencijom.