Vijesti

Arhiva vijesti

"Prva mreža jugoistočne Europe za alternativne destinacije.Priprema za EDEN kandidaturu"

U italijanskom gradu Lecce 29. i 30. januara održan je sastanak partnera koji realiziraju projekat Integrirani turistički akcioni planovi za izvrsnost jugoistočne Europe “INTOURACT”.

U okviru ovog sastanaka potpisan je sporazum o razumijevanju između europskih partnera za sudjelovanje u mreži Eden - Europska destinacija izvrsnosti , a u cilju kreiranja alternativnih turističkh ponuda i razvoja turizma na alternativnim destinacijama u jugoistočnoj Europi .

Sporazum “Prva mreža jugoistočne Europe za alternativne destinacije. Priprema za EDEN kandidaturu” u konačnici će voditi zajedničkoj pripremi i podnošenju aplikacije na poziv za " Europsku destinaciju izvrsnosti - Turizam i gastronomija "u okviru EDEN mreže. Ovim sporazumom, partneri se takođe obavezuju na uspostavljanje partnerstva lokalnih aktera u dugoročnom razvoju transnacionalnih sinergija za održivi rast i razvoj turizma u jugoistočnoj Europi kroz zajednički akcioni plan

.

Što se tiče EDEN mreže " ,ona je inicijativa Europske unije koji pomaže širenju održive prakse koja se koristi u odabranim destinacijama diljem EU. Inicijativa ima za cilj povećanje vidljivosti manje posjećenih turističkih destinacija . Odabir takvih destinacija se temelji na nacionalnim natjecanjima kojima se odabiru kandidati-destinacije koji se odlikuju posvećenošću društvenom, kulturnom i okolišnom aspektu u turizmu .

Projekat InTourAct -Integrirani turistički akcioni planovi za izvrsnosti Jugoistočne Europe, realizira se u okviru EU programa transnacionalne saradnje Jugoistočne Europe SEE. Projektni partneri su još i Zapadnopanonska regionalna razvojna kompanija (Mađarska), Razvojna koordinacijska agencija Balaton jezera (Mađarska), Provincija Campobasso(Italija), Općina Lecce ( Italija) , Općina Kavala (Grčka), Centar za podršku biznisu Kranj ( Slovenija),Općina Blagoevgrad (Bugarska),Grad Dubrovnik (Hrvatska) i Grad Glina (Hrvatska).