Vijesti

Arhiva vijesti

Protokolom o udruživanju sredstava za sanaciju cca 300 stambenih jedinica na području Kantona Sarajevo

U skladu sa Protokolom o udruživanju sredstava za sanaciju cca 300 stambenih jedinica na području Kantona Sarajevo potpisanog 30.03.2006.god. između ministarstva i općina Kantona Sarajevo - dana 25.04.2006.godine potpisan je Ugovor o udruživanju sredstava za realizaciju Projekta sanacije stambenih jedinica na području općine Ilijaš.
Ugovor su potpisali:
1. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, koje predstavlja Hajrudin Ibrahimović, Ministar,
2. Ministarstvo stambenih poslova Kantona Sarajevo, koje predstavlja Samir Silajdžić, Ministar,
3. Općina Ilijaš, koju predstavlja Nusret Mašić, Načelnik.
Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih odnosa između naprijed navedenih potpisnika u svrhu realizacije sanacije stambenih jednica za slijedeče kategorije:
a) interno raseljene osobe, korisnici nekog od vidova alternativnog smještaja, koji imaju uslove za sanaciju stambenih jedinica, odabrane na osnovu konačnih evidencija o priznatom statusu raseljene osobe,
b) ostale interno raseljene osobe, koje imaju uslove za sanaciju stambenih jedinica, odabrane nakon priznavanja statusa raseljenih osoba i
c)dio povratnika koji žive u neuslovnoj stambenoj jedinici,
ukoliko raspoloživa sredstva budu dostatna nakon izbora korisnika pod takom a) i b).
Projekat će se realizovati dodjelom građevinsko- instalaterskog materijala i sredstava za ugradnju, u omjeru 75 / 25% , maksimalne vrijednosti do 14.000,00 KM po jednoj stambenoj jedinici, do nivoa uslovnosti prema standardu IMG, po principu samougradnje.
Ukupna vrijednost Projekta iznosi 540.000,00 KM (petstotinačetrdesethiljada KM).
Sredstva će se obezbijediti naćin kako slijedi:
-Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo:
390.000,00 KM (tristotinedevedesethiljada KM),
-Ministarstvo stambenih poslova Kantona Sarajevo: 100.000,00 KM (stotinuhiljada KM),
-Općina Ilijaš: 50.000,00 KM (pedesethiljada KM)
Kontakt osoba: Meliha Avdibegović, dipl. ing. arhitekture, vd pom. načelnika Službe za prrostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i poslove obnove – općine Ilijaš. Tel. 033/ 400-205; 400-204;