Vijesti

Arhiva vijesti

Projekat Green Mind održao zajednički sastanak sa Radnom grupom za pripremu četiri modela razvoja “zelenog” saobraćaja u Kantonu Sarajevo

U okviru projekta Green Mind, u prethodnoj godini promovisani su koncepti zelene i pametne mobilnosti, a posebno istaknuta potreba za reorganizacijom urbanog i lokalnog transporta na teritoriji osnivača SERDA-e (Kanon Sarajvo, Grad Sarajevo i općine sarajevske makroregije). Na inicijativu SERDA-e Vlada Kantona Sarajevo je u tom kontekstu odlučila da pristupi implementaciji projekta poboljšanja urbane transportne infrastrukture.

Projekat Green Mind održao zajednički sastanak sa Radnom grupom za pripremu četiri modela razvoja “zelenog” saobraćaja u Kantonu Sarajevo thumb

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA potpisale su sporazum o saradnji na Projektu „Razvoj saobraćaja na električni pogon u Kantonu Sarajevo“. Formirana je Radna grupa za pripremu četiri modela razvoja saobraćaja u Kantonu Sarajevo, čine istaknuti predstavnici akademske zajednice u oblasti saobraćaja i komunikacija te predsatvnici vlasti u Kantonu Sarajevo.

Sa ciljem prenosa iskustava i dostignutih saznanja, te sinhronizacije aktivnosti za postizanje zajedničkih sinergijskih rezultata, u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA je 07. juna 2019. godine, članovima Radne grupe za pripremu inovativnih modela razvoja saobraćaja u Kantonu Sarajevo, predstavljen projekat Green Mind, ciljevi, uloge, benefiti od projekta i način dalje realizacije aktivnosti. Tom prilikom predstavljeni su rezultati analize trenutnog stanja u Bosni i Hercegovini u oblasti zelene i pametne mobilnosti, te rezultati istraživanja poreba i kapaciteta MSP-a za inovacijama i razvojem. Realne potrebe MSP i rezultati testiranja pilot usluga mogu biti od velike koristi Radnoj grupi prilikom izrade Modela razvoja saobraćaja u Kantonu Sarajevo i pružiti podršku razvoju ove oblasti u Kantonu Sarajevo.

Cilj projekta je osigurati korisnicima atraktivan, komforan, brz i sa aspekta cijene prihvatljiv javni prijevoz, uz što manja investiciona ulaganja i niže troškove eksploatacije, te neškodljiv i čist prijevoz.
Aktivnosti projekta trebaju da rezultiraju izradom četiri modela razvoja saobraćaja na električni pogon u Kantonu Sarajevo, i to:

a)      Modela razvoja autobuskog saobraćaja na električni pogon;

b)      Modela razvoja taxi saobraćaja na električni i/ili hibridni pogon;

c)      Modela razvoja biciklističkog saobraćaja s osvrtom na primjenu električnog pogona:

d)      Model razvoja punionica za električna vozila uz mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije. 

GREEN MIND – Zelene i pametne inovacije u industriji mobilnosti je 30-mjesečni projekat u sklopu INTERREG MED programa koji se finansira iz EU fondova i implementira na osam MED teritorija: Emilia-Romagna/Italija, Grčka, Andaluzija/Španija, PACA region/Francuska, Istra/Hrvatska, Splitsko-dalmatinska županija/Hrvatska i  Bosna i Hercegovina. Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je IPA partner zadužen za implementaciju projekta na prostoru Bosne i Hercegovine.