Vijesti

Arhiva vijesti

Projekat CSSC LAB: Istražujemo demo lokacije -Skladištenje fotovoltaične struje u Sloveniji

U julu 2021.godine otvara se demo lokacija u Desterniku u Sloveniji. Sistem baterija, kao i oprema za nadzor,biće nabavljeni u okviru projekta CSSC Lab, a što će omogućiti pohranu fotonaponske električne energije. Kako će to promijeniti život 2617 stanovnika ove ruralne općine, smještene na sjeverozapadu Slovenije? Može li Desternik postati pametno selo?

Projekat CSSC LAB: Istražujemo demo lokacije -Skladištenje fotovoltaične struje u Sloveniji

Trenutno se većina energije koja se koristi generira iz fosilnih goriva. Ovom demo lokacijom općina će pokazati kako se čista energija može pohraniti u baterije kako bi se omogućio integriraniji energetski sistem. Pokazat će se također da čak i male općine poput Desternika mogu uspostaviti sisteme za pokrivanje energetskih potreba općinskih i potencijalno stambenih zgrada.

Kako će funkcionirati demo lokacija? Fotonaponski paneli generirat će električnu energiju koja će biti pohranjena u nepokretnoj bateriji unutar općinskog ureda. Kada je proizvodnja električne energije velika, višak električne energije dovodit će se u mrežni sistem mjerenja, što će omogućiti ostalim stanovnicima Desternika korištenje električne energije. Struja će također biti dostupna za punjenje električnih vozila na lokalnoj punionici, koja će biti dostupna široj javnosti. To znači da će stanovnici općine izravno imati koristi od investicije.

Lokacija će također sadržavati svu opremu potrebnu za kontrolu i upravljanje električnim opterećenjima iz mreže, PV sistema i baterija. Važno je imati na umu da će, iako će demo lokacija i dalje koristiti električnu energiju iz mreže, dopunjavati je vlastitom električnom energijom koja se generira pomoću solarnih panela. Ovo je vrlo učinkovit način rješavanja varijabilnosti sunčeve svjetlosti tokom godišnjih doba i doba dana.

Uz to, lokacija će predstaviti inovativno rješenje za pohranu energije, omogućujući zadržavanje sunčeve energije dok bude potrebna, a time i izbjegavanje rasipanja. Također demonstira se da općine mogu miješati i kombinirati, koristeći fotonaponsku energiju pohranjenu u baterijama, kao i električnu energiju iz mreže. Upotreba baterija uveliko će smanjiti opterećenje mreže, jer će općinska zgrada moći koristiti vlastitu električnu energiju u vrijeme najveće potražnje. To će pridonijeti stvaranju pametnije mreže i pomoći Desterniku da postane pametno selo.

Šta je s električnom mobilnošću? Korištenje električnih vozila Općina Desternik direktno podržava I trenutno priprema svoj Plan održive mobilnosti. Dvije su punionice već postavljene u općini i sada se planira cijela mreža. To znači da će uskoro na ulicama Desternika moći vidjeti još mnogo e-vozila.

Zašto je demo lokacija važna za regiju? Ne samo da signalizira opredjeljenje države za čistiju energiju, već služi i kao primjer okolnim općinama koje se suočavaju sa sličnim izazovima. Budući razvoj mreže zahtijevat će radnje svih potrošača kako bi se mreža uravnotežila u smislu vršnih opterećenja. Ovakve općinske inicijative predstavljaju prvi korak u promjeni ponašanja građana prema preuzimanju  mreže. Pošteno je reći da je ovaj pristup doista inovativan za regiju jer malo ruralnih općina koristi baterijski sistem za pohranu električne energije u vezi s PV i stanicom za punjenje. Demo lokacija stoga može imati značajan uticaj na ruralne općine u cijeloj regiji.

CSSC Lab (Laboratorij za gradsko skladištenje i sektorsko spajanje) je projekat kojeg implementira 17 partnera u 11 zemalja, sa ciljem da se ubrzaju nova CSSC rješenja u gradovima Dunavskog regiona. Projekat se realizira u okviru EU INTERREG Programa za Dunavsku regiju. Trenutno postoji mali broj inicijativa za udruživanje sektora, zato što javne vlasti posjeduju malo znanja o toj temi i plaše se povezanih investicionih rizika. Da bi se prevazišle ove barijere, projekat CSSC Lab planira da provede program izgradnje kapaciteta za općine i demonstrira isplativost CSSC rješenja za gradove srednje i manje veličine u Dunavskom regionu. Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA zadužena je  za implementaciju projektnih aktivnosti u Bosni i Hercegovini. Ostali partneri su : Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske REGEA HRVATSKA, Zagrebačka županija HRVATSKA, ConPlusUltra GmbH CPU Austrija, Energie Kompass GmbH EK Austrija,  Immo KG TE Austrija, Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje LEASP SLOVENIJA , Opčina Destrnik SLOVENIJA ,Udruženje bugarskih crnomorskih općina UBBSLA Bugarska,  Agenția Locală a Energiei Alba ALEA Rumunija,  Ag Češka,  MČ Bratislava – Staré Mesto Bratislava Slovačka,  Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovačka, Bodensee-Stif tung LCF Njemačka  ,Energieagent ur Regio Freiburg GmbH EARF Njemačka, Universitatea Tehnica a Moldovei Moldavija, Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis Crna Gora, , HEP Toplinarstvo d.o.o. HRVATSKA ,Općina  Alba Iulia Rumunija, Třeboň Municipal Water Company Ltd. CZ, Češka

 

Slika: Shema lokacije Destrnik