Vijesti

Arhiva vijesti

Pripreme za Vijeće poljoprivrede i ribarstva, mart 2009

Vijeće za Agrikulturu i ribarstvo će se sastati u ponedeljak 23. marta u Briselu, pod predsjedavanjem g-dina Petr Gandalovič-a, češkog ministra poljoprivrede. Komesari Mariann Fischer Boel i Stavros Dimas će predstavljati EC na sastancima.
Ministri će i uz radni ručak imati diskusiju o temi " Svjetska ekonomska previranja: izazov za EU politike?"
Na dnevnom redu Vijeća se nalaze:
  • Agrikultura
  • Situacija na tržištu mlijeka
  • Pojednostavljenja za CAP (Common Agricultural Policy= zajedničku politiku poljoprivrede)
  • Sigurnost hrane i zdravlja
  • Univerzalna deklaracija o brizi za životinje
Vijeće treba usvojiti zaključke koji pozivaju na razvoj univerzalne deklaracije o zdravlju životinja.