Vijesti

Arhiva vijesti

Pripreme za pokretanje mini farmi..

1.U toku su pripreme u Z.Z. Tarčin oko pokretanja mini farme muznih krava kapaciteta 100 grla.
U prostorijama Z.Z. Tarčin može se aplicirati za nabavku visokomliječnih junica za sve zainteresovane, po povoljnim kreditnim uslovima.
2. Izvršene su pripreme za proljetnu sjetvu (povrtlarskih kultura), a sjetva jarih žitarica je dobrim dijelom završena.