Vijesti

Arhiva vijesti

Prezentirani rezultati “Energijske tranzicije malih i srednjih preduzeća i Strateške platforme Strategije razvoja održivog turizma u Kantonu Sarajevo"

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u partnerstvu sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo realizirala je projekat „Razvoj održive turističke prakse i energijski efikasnog poslovanja u Bosni i Hercegovini“, Projekat su sufinansirali Europska unija i Njemačka vlada (BMZ) kroz Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery projekat, koji ima za cilj ublažavanje ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19.

Prezentirani rezultati “Energijske tranzicije malih i srednjih preduzeća  i Strateške platforme Strategije razvoja održivog turizma u Kantonu Sarajevo"

U prostorijama Europe House u Sarajevu 23.10.2023. godine predstavnicima lokalnih vlasti, malih i srednjih preduzeća i ostalim zainteresiranima prezentirani su projektni rezultati postignuti u okviru  “Energijske tranzicije malih i srednjih preduzeća u Kantonu Sarajevo i Strateške platforme Strategije razvoja održivog turizma u Kantonu Sarajevo”. Ovim događajem zvanično je otpočela Zelena sedmica, kao jedna od aktivnosti pomenutog projekta „Razvoj održive turističke prakse i energijski efikasnog poslovanja u Bosni i Hercegovini“.
Projektom je pružena tehnička i finansijska podrška u energijskoj tranziciji za 13 malih i srednjih preduzeća iz oblasti drvne i metaloprerađivačke industrije na području KS.

Takođe,  pružena je  i tehnička podrška i sufinansiranje provedbe detaljnih energijskih analiza za MSP, izvršena identifikacija potencijalnih mjera i projekata za implementaciju mjera energijske tranzicije sa fokusom na energijsku efikasnost i tehnologije obnovljivih izvora energije, provedba analize energijskih i okolinskih benefita, kao i uticaja identificiranih mjera i projekata energijske tranzicije te odabir projekata za provedbu mjera energijske tranzicije na osnovu prethodno urađenih analiza i procjena.

Obuhvaćena je bila i provedba odabranih mjera, odnosno, projekata energijske tranzicije u MSP uz finansijsku podršku Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, kao i praćenje i nadzor provedbe te evaluacija i verifikacija postignutih efekata nakon provedbe u MSP.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je, kao projektni partner, finansiralo izradu energijske analize sa ciljem identifikacije i odabira mjera i projekata za energijsku tranziciju u iznosu do 100.000 KM, te sufinansiralo implementaciju mjera energijske tranzicije u ukupnom iznosu do 395.000,00 KM, odnosno u iznosu do  39.500 KM po MSP, a maksimalno 49 % vrijednosti mjera energetske tranzicije.

Ulaganjem u energijsku efikasnost i korištenje obnovljvih izvora energije povećava se konkurentnost naših preduzeća. To je posebno važno kada imamo u vidu sadašnje visoke cijene energenata. Kroz projekat se nastojalo  pomoći MSP-ovima da analiziraju sve mjere za smanjenje troškova za energiju i da uvedu sistem praćenja tih troškova. Pored smanjenja troškova, mjere koje su se grantovski podržale doprinijet će smanjenju zagađivanja okoline, posebno zraka, te smanjenju uvoza energije što znači manji odliv novca iz KS i unaprjeđenje energijske sigurnosti. Uz to, podržala se i primjena najnovijih tehnologija u predmetnim industrijama što će poboljšati uslove rada u MSP-ovima.

Kad je riječ o Strateškoj platformi Strategije razvoja održivog turizma u Kantonu Sarajevo, ovo je  iznimno važan strateški dokument koji će omogućiti sistemski razvoj turizma u Kantonu Sarajevo. Donošenje ove strategije je propisano Zakonom o turizmu Kantonu Sarajevo, što ističe njen značaj i obvezujuću prirodu. Ovim dokumentom je  definiran set strateških mjera, preporuka i aktivnosti kojima se treba obezbijediti optimalan planski razvoj turizma u Kantona Sarajevo, a svrhu organiziranog i sistemskog pristupa u razvoju istog.

Europska unija i Vlada Republike Njemačke, svjesne neizbježnosti zelene tranzicije i potrebe za dekarbonizacijom MSP-a u Bosni i Hercegovini, kao i pritisaka izvoznih tržišta i energetske krize, koja je prouzrokovala brojne probleme za bh. kompanije, kontinuirano pružaju podršku privatnom sektoru ka jačanju otpornosti i povećanju konkurentnosti. S obzirom da zelena tranzicija zahtijeva značajna ulaganja u nove tehnologije, uvođenje energetske i resursne efikasnosti, kao i korištenje obnovljivih izvora, GIZ u okviru COVID19 Investment Response - EU4BusinessRecovery projekta pomaže bh. kompanijama na ovom putu. Pored toga, saradnja ostvarena sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo predstavlja značajan iskorak u zajedničkom radu bh. institucija i međunarodnih donatora, te postavlja osnovu buduće programiranje zajedničkih aktivnosti podrške privrednicima.