Vijesti

Arhiva vijesti

Predstavnici SERDA-e i Grada Sarajeva na konferenciji u Bugarskoj

U okviru projekta „Kultura koja nas ujedinjuje“, SERDA, kao jedan od partnera, je prisustvovala trodnevnoj konferenciji u Devniji, Bugarska, koja je imala za cilj razmjenu iskustava u oblasti očuvanja kulturnog naslijeđa, te buduću saradnja gradova i općina.

Predstavnici SERDA-e i Grada Sarajeva na konferenciji u Bugarskoj thumb

Na događaju su učestvovali predstavnici Grada Sarajeva, SERDA-e, institucija kulture u BIH, nevladinih organizacija, udruženja, kulturno-umjetničkih društava i drugih zainteresovanih subjekata.

Na konferenciji je diskutovano o izazovima promocije i zaštite kulturne baštine,  sa fokusom na nove tehnologije kao alat za približavanje kulturnog naslijeđa novim generacijama. Učesnici su dobili uvid i diskutovali kako primijeniti dobre prakse iz obje zemlje te animirati širu zajednicu na djelovanje u ovoj oblasti. U okviru posjete Bugarskoj upriličen je sastanak sa gradonačelnikom grada Varna, gdje se razgovaralo o mogućnostima za saradnju i iskustvu u upravljanju objektima koji se tiču kulturnog naslijeđa.


Projektni prijedlog “Kultura koja nas ujedinjuje - Тhe culture that unites us” je jedan od 137 projektnih prijedloga izabranih za finansiranje u okviru programa Evropa za građane. Ukupan budžet projekta iznosi 24.190,00 eura (47.311,52 KM). Vodeći partner je Općina Devnija, Bugarska. Partneri na projektu su Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Grad Sarajevo.

Glavna tema projekta je očuvanje kulturnog naslijeđa. Projekat podstiče ulogu spomenika kulture i nematerijalnog naslijeđa, kao osnovnog elementa kulturne varijacije, interkulturalnog dijaloga i evropske historije. Učesnici u projektu imaju svoje jedinstveno etničko naslijeđe, što je blago koje pripada ne samo njima nego cijeloj ljudskoj rasi. Da bismo spasili i zaštitili ovo naslijeđe, potrebno je prevazići i riješiti mnoge prepreke i probleme. Projekat teži da ojača međunarodnu i međuetničku saradnju kroz osjećaj pripadnosti određenoj kulturi.