Vijesti

Arhiva vijesti

Predstavnici Italije, Hrvatske i Srbije, partnera u projektu Turizam-Terme-Welness, posjetili SERDA-u

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, kao institucionalni partner iz BiH, sudjeluje u projektu „ Turismo –Terme- Benessere ( Turizam-Terme-Welness)“,koji se realizira u okviru INTERREG/CARDS-PHARE programa Europske unije. Osim SERDA-e, partneri u projektu su Konzorcij tursitičkih operatera Regiona Puglia, italijanske provincije Bari, Lecce, Aquila, Općina Tolentino, Grad Daruvar, Daruvarske toplice i Udruženje banja Srbije. Projekat je trenutno u završnoj fazi u okviru koje je 27. i 28. marta 2008.g. predviđena posjeta pomenutih partnera Bosni i Hercegovini, te ujedno i SERDA-i. Tim povodom danas je u prostorijama SERDA-e upriličena i press konferencija na kojoj su se obratili direktor SERDA-e Ševkija Okerić, predstavnik COTUP-a koji je vodeći partner projekta Amela Strujić i senatorica provincije Lecce Maria Rosaria Manieri.
...
Projekt „Turismo- Terme- Benessere ( Turizam-terme-welness)“ doprinosi jačanju prekogranične saradnje stvaranjem povoljnih uvjeta za razvoj malih i srednjih turističkih preduzeća iz sektora termalnog i welness turizma u talijanskim jadranskim regionima (Puglia, Marche i Abruzzo), kao i onim na suprotnoj strani Jadranskog mora (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija). U okviru projekta provode se akcije istraživanja i analize potreba kompanije i operatera u termalnom i welness sektoru. Organiziraju se konferencije i sastanci sa ciljem olakšavanja razmjene informacija i «know-how»-a između javnih i privatnih operatera u pomenutim sektorima. Jedna od aktivnosti je organiziranje i sudjelovanje na seminarima o termalnom i welness turizmu, te širenje pripadajuće literature putem web stranice. Činjenica je da se sektor termalnog i zdravstvenog turizma brzo širi u jadranskim oblastima, stoga je potrebno formirati mrežu malih i srednjih preduzeća i državnih institucija koji su sposobni da na odgovarajući način ispune rastuću potražnju za ovim oblikom turističke ponude. To je i krajnji multiplicirani efekat cijelog Projekta.
....
Ukupna vrijednost projekta je 348 000 EUR-a, od čega je 80 % finansirano iz fondova EU a ostatak su finansirlai talijanski partneri. SERDA je izabrana kao partner iz BiH u ovom projektu jer na teritoriju koji pokriva postoje tri važna turistička centra Reumal- Fojnica, Akvaterm- Olovo i Vilina Vlas- Višegrad.
Projek će bit završen u junu ove godine u talijanskoj proviniciji Lecce međunarodnim događajem pod nazivom "Berze termalnog turizma i welnesa".
...
...
...