Vijesti

Arhiva vijesti

Predstavljena iskustva u prenamjeni i korištenju bivše vojne imovine

U organizaciji Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA danas je održana konferencija na kojoj su predstavljena iskustva Grcke i Italije, kao i potencijali i mogucnosti koje ima Sarajevska makroregija u kontekstu prenamjene i korištenja bivše vojne imovine.
Konferencija je održana u okviru projekta FATE – od armije do preduzetništva, koji je odobren u okviru Evropskog transnacionalnog programa za jugoistocnu Evropu 2007-2013. Partneri u projektu su, pored Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, iz Italije, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Grcke, Rumunije, Bugarske, Madarske i Grcke.
Cinjenica je da je i u BIH veliki broj vojnih objekata napušten usljed promjena u sigurnosnoj i odbrambenoj politici, te da je najveci dio objekata lako dostupan, cesto lociran u centru grada i dobro povezan modernom infrastrukturom. Rehabilitacija vojnih objekata u naseljenim podrucjima važno pitanje za lokalnu vlast i prilika za privatne investitore. Upravo projekt FATE ima cilj definisati kljucne probleme u vezi sa vojnim objektima, kako bi se pronašli adekvatni programi za promjenu prenamjene u skladu sa strateškim razvojnim ciljevima lokalne zajednice. Podržavanje struktura kao što su Poslovni inkubatori (PI) ili Centri za razvoj biznisa (CRB) samo su neka od rješenja koja se mogu ponudti u procesu prenamjene vojnih objekata.
Kada je rijec o BiH, status vojne imovine ima ukupno 123 objekta, od cega je Ministarstvo odbrane BiH sredinom 2010. godine napravilo popis 54 neperspektivna objekta, koja bi trebalo da preuzmu lokalne zajednice u oba entiteta. Samo na podrucju Kantona Sarajevo nalazi se 29 neperspektivnih vojnih objekata. Opštine su iskazale zainteresovanost za lokacije na njihovoj teritoriji i neke od njih vec imaju kreirane projekte za ove objekte u svrhu ekonomskog rasta i razvoja. Jedan od svijetlih primjera je opcina Hadžici, koja je napravila idejni projekt turistickog kompleksa kao zone koja bi postala dostupna poduzetnicima